Toon zoekbalkToon menu

Verstandelijke beperking

Financieel goed jaar voor gehandicaptenzorg 25/08/2017

Uit de eerste analyse van het jaarverslag over 2016 blijkt dat de gehandicaptenzorg een financieel goed jaar achter de rug heeft. Dit concludeert Inkoopcoöperatie Intrakoop en Verstegen accountants en adviseurs.

gehandicapensector-geld-financieel-intrakoop-adviseurs-jaarverslag-2016

De cijfers zijn gebaseerd op de jaarcijfers van bijna 170 organisaties werkzaam in de gehandicaptenzorg.

Toename van omzet

De omzet is toegenomen van 2,6 procent tot in totaal 8,5 miljard euro. Ook het aantal medewerkers is gegroeid met 1,7 procent tot ruim 92 duizend. Het financiele resultaat over 2016 is wel gedaald ten opzichte van 2015. Dit is mogelijk een gevolg van de incidentele hogere personeelskosten door de nabetaling van de onregelmatigheidstoeslag.

Flinke bezuinigingen

De gehandicaptenzorgsector hield vooraf rekening met een financieel lastig jaar als gevolg van:

  • flinke bezuinigingen in de langdurige zorg voor 2016 en 2017
  • het uitblijven van de forse korting op de budgetten in 2017
  • gestegen kosten voor het personeel
  • reoganisatiekosten

Kleine instellingen scoren hoger dan grote

Net als in andere zorgsectoren blijken kleinere organisaties (met een omzet tot 25 miljoen euro) gemiddeld hogere rendementen te behalen dan grote instellingen.

Vermogenspositie is verbeterd

De vermogenspositie van de gehandicaptenzorg is verder verbeterd. Toch hebben 38 van de onderzochte organisaties een solvabiliteitsratio die minder is dan de gangbare norm van 15 tot 20 procent. De solvabiliteit neemt af naarmate de organisaties groter worden. Dezelfde trend is zichtbaar bij de liquiditeit van gehandicaptenzorgorganisaties: kleine instellingen houden meer liquiditeit aan. Dit past overigens bij het risicoprofiel van kleinere organisaties.

Medewerkers

De positieve financiële positie van de gehandicaptenzorg hangt samen een daling in het aantal vaste Fte's. Er worden vaker derden in gehuurd. Hierdoor stijgen de personeelskosten van deze groep. Daarnaast is het verzuimpercentage in de gehandicaptenzorg het hoogst in vergelijking met alle andere zorgsectoren.

Investeringen

Bij de onderzochte gehandicaptenzorgorganisaties zijn de investeringen gedaald met -0,7 procent. Volgens Intrakoop is dit minder dan voorgaande jaren. Wel is het opvallend dat organisaties meer uitgeven (stijging van 8,8 %) aan patiënt- en bewonersgebonden kosten. Dit betreft uitgaven aan therapieën, geneesmiddelen en hulpmiddelen. De inkoopuitgaven zijn met 3,3 procent gestegen. Dit zijn uitgaven aan voedingsmiddelen en hotelmatige kosten, patiënt- en bewonersgebonden kosten en onderhoud en energiekosten.

Bron: Skipr

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.