Toon zoekbalkToon menu

Verstandelijke beperking

Geen nieuwe investeringen in de gehandicaptenzorg 21/09/2017

In de Miljoenennota 2018 worden voor de gehandicaptenzorg geen extra investeringen aangekondigd, maar ook geen nieuwe kortingen. De eerder gemaakte afspraken over bijvoorbeeld het Kwaliteitskader en Gewoon Bijzonder Nationaal Programma Gehandicapten lopen door. Daarnaast zal de focus komen te liggen op specifieke doelgroepen, zoals mensen met een lichte verstan­delijke beperking, en EMB'ers en de moeilijk plaatsbare cliënten.

prinsjesdag-emb-lvb-miljoenennota-gehandicaptenzorg

Miljoenennota 2018

Opvallend is dat er de komende jaren forse investeringen gaan plaatsvinden in en voor de ouderenzorg. Aankomend jaar gaat het om een bedrag van 500 miljoen en de komende 5 jaar loopt dit op naar 2,1 miljard.

Begrotingsgesprekken VGN

De komende periode zullen er verschillende begrotingsbesprekingen plaatsvinden. De VGN en de nieuwe bewindspersoon voor VWS maken zich hard voor de verzoeken van de gehandicaptenzorg en de agenda van de VGN. Daarbij zijn twee aandachtspunten belangrijk:

  1. Tarief herijking waar de NZa mee bezig is
  2. Aanpak van arbeidsknelpunten in de gehandicaptenzorg (wat als de ouderenzorg meer mensen gaat werven?)

Implementatie VN-verdrag

VWS neemt 1,2 miljoen subsidie op voor de implementatie van het VN Verdrag voor mensen met een beperking. Dit is te besteden door het bureau dat in 2017 is opgericht voor het implementatieprogramma ten behoeve van een meer inclusieve samenleving. Ook wil de VWS de behoeften en knelpunten in kaart brengen om beleid te maken voor passende zorg in het geval van complexe zorgvragen en de aanpak voor zorg aan kinderen met ernstig verstandelijke en meervoudige beperkingen. Tot slot wil het kabinet vanaf 2019 70 miljoen gaan korten op de groeiruimte voor de Wlz.

Kwaliteitsagenda

Voor de Kwaliteitsagenda gehandicaptenzorgis in 2018 is 4 miljoen beschikbaar. Ook wordt subsidie verstrekt voor Gewoon Bijzonder, Nationaal Programma Gehandicapten, waarmee wordt gewerkt aan de inhoud en de structuur van het kennisbeleid in onze branche.

Meer weten?

Lees hier het volledige artikel van de VGN.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.