Toon zoekbalkToon menu

Zorgtechnologie

50 partijen tekenen voor Health Deal Academy Het Dorp 27/01/2017

Vilans tekende tijdens de eHealth week met 49 andere partijen de ‘Health Deal Academy Het Dorp’. Met deze Health Deal stimuleren bedrijven, kennisinstellingen en zorgorganisaties gezamenlijk innovaties in de langdurende zorg.

Health Deal Academy voor innovatie in de zorg

De Health Deal Academy Het Dorp ontwikkelt slimme en betaalbare producten en diensten die mensen met een beperking minder afhankelijk maken van de zorg. De innovaties moeten de kwaliteit van zorg verbeteren en breed toepasbaar zijn.

Het Dorp

De nieuwe producten worden ontwikkeld en getest met de bewoners van Het dorp. Het Dorp, onderdeel van zorgorganisatie Siza, is een zorgomgeving waar de nieuwste technologie wordt toegepast. Met deze technologie kunnen de bewoners zo gemakkelijk en zelfstandig mogelijk leven.

Unieke samenwerking

Nienke Nijhof, ehealth adviseur bij Vilans, is betrokken bij het opstarten van een aantal innovatieprojecten. ‘Dit is de eerste Health Deal voor de langdurende zorg en het is uniek dat we met 50 partners samenwerken aan het innoveren van de zorg. De kracht ligt echt in de samenstelling van de partners; zowel kennis- en zorginstellingen, bedrijven en ministeries. Deze samenstelling zal de kwaliteit van de innovaties ten goede komen.’

Kennisdeling

Vilans vervult ook een rol in verspreiding van de uitkomsten van de Health Deal. De opgedane kennis en stand van zaken van de projecten worden onder andere via het Kennisplein Gehandicaptensector en de Kenniscirkel Domotica gedeeld.

eHealth week

Namens het ministerie van VWS tekende ook staatssecretaris Van Rijn woensdag op woongemeenschap Het Dorp in Arnhem voor deze Health Deal. Dat gebeurde tijdens de e-health-dag van Siza.

Ook Mies Bouwman en Claudia De Breij tekenden de eerste Health Deal in de langdurende zorg. Claudia de Breij wordt het nieuwe gezicht van Het Dorp.

Meedoen?

Wil je ook helpen de gehandicaptenzorg te innoveren of nieuwe technologie te ontwikkelen voor en met mensen met een beperking? Je kunt deelnemen aan Academy Het Dorp. De Health Deal loopt tot en met 31 december 2019.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.