Toon zoekbalkToon menu

Verstandelijke beperking

Impressie symposium ‘The next big thing, will be a lot of small things’ 10/05/2017

Zo’n 300 ervaringsdeskundigen, professionals en onderzoekers bezochten op 20 april het symposium van de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB; Tranzo, Tilburg University) 'The next big thing, will be a lot of small things'.

 

Petri Embregts Henriette Sandvoort
Henriëtte Sandvoort (links) van de LFB lichtte de thema’s vanuit haar eigen ervaringen op inzichtelijke wijze toe

Onder leiding van prof. dr. Petri Embregts worden kennisontwikkeling en kennisdeling binnen de academische werkplaats op innovatieve wijze uitgevoerd. Daarbij zijn co-creatie, gelijkwaardigheid en verbinding tussen de perspectieven van mensen met een verstandelijke beperking, hun verwanten, professionals en onderzoekers centrale uitgangspunten.

Inhoud symposium

De lezingen van dr. Rachel Perkins (Implementing Recovery through Organisational Change), drs. Marie Claire de Vries (VWS) en prof. dr. Petri Embregts (AWVB) sloten hierbij aan. De vele ‘small things’ die de academische werkplaats binnen haar onderzoeksprogramma samen met de praktijk initieert en uitwerkt, werden nader toegelicht tijdens de parallelsessies in het middagprogramma.

Transformatie binnen gezondheidszorg

Dr. Rachel Perkins sprak over haar ervaringen met de geestelijke gezondheidszorg, als klinisch psycholoog, maar ook als ervaringsdeskundige. Thema’s als bejegening, privacy en effectiviteit van behandeling,  bracht zij op basis van haar unieke en persoonlijke ervaringen onder de aandacht. Perkins stelt daarbij kritische vragen. Samengevat, nodigt Perkins uit tot een transformatie in het denken en kijken van professionals binnen de (geestelijke) gezondheidszorg.

Agenda VWS

Drs. Marie Claire de Vries bood een inkijkje in de huidige beleidsplannen van het ministerie van VWS. Binnen de langdurige zorg is de gehandicaptenzorg vooruitstrevend. De wijze waarop wordt toegewerkt naar de inzet van ervaringsdeskundigen en de samenwerking binnen de sector is toonaangevend, aldus de Vries. Doorontwikkeling van bestaande kennis en aandacht voor structurele samenwerking tussen onderzoek en praktijk staat hoog op de agenda van VWS. 

Kennisdeling binnen de gehandicaptenzorg

Prof. dr. Petri Embregts deelde haar visie op kennisontwikkeling en kennisdeling binnen de gehandicaptenzorg. De titel 'The next big thing, will be a lot of small things' staat voor Embregts symbool voor de huidige uitdagingen waar de sector voor staat. In de afgelopen jaren zijn in de praktijk, wetenschap, onderwijs en beleid belangrijke stappen gezet waardoor grote thema’s als zelfbepaling, cliëntperspectief, kennisontwikkeling en academisering van de sector niet meer weg te denken zijn.

Embregts riep op om op een systematische wijze en in verbinding met eerdere (ervarings)kennis te denken over de nieuwe vragen die voor ons liggen en deze niet ad hoc, maar vanuit een structurele infrastructuur zoals een academische werkplaats te beantwoorden.

Anton Došen- en Jan van der Kruisprijs

Samen met mensen met een verstandelijke beperking en professionals uit onderwijs en de zorgpraktijk verzorgden onderzoekers van de AWVB de parallelsessies in het middagprogramma. De middag werd feestelijk afgesloten met de uitreiking van de Anton Došen Scriptieprijs en de Jan van der Kruis Innovatieprijs.

Lees ook

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.