Toon zoekbalkToon menu

Licht verstandelijke beperking

Online mindset interventie De Groeifabriek 22/01/2018

Vorig jaar stond er op Kennisplein een kort bericht over ‘De Groeifabriek’, een online interventie waarmee Pluryn de eigen kracht van jongeren met een beperking wil versterken. Nu volgt een update van dit bericht. 

groeifabriek-mindset-lvb-groeimindset-beperking-gehandicaptenzorg

Achtergrond De Groeifabriek

Enkele jaren geleden is de afdeling Research & Development van Pluryn gestart met de ontwikkeling van De Groeifabriek voor jongeren en jongvolwassenen (12-23 jaar) met een licht verstandelijke beperking (LVB). De interventie is gebaseerd op de mindset theorie van Carol Dweck en heeft als doel jongeren te leren denken met een zogenaamde ‘groeimindset’. Mensen kunnen een ‘vaste mindset’ of een groeimindset hebben. In tegenstelling tot mensen met een vaste mindset geloven mensen met een groeimindset dat zij de potentie hebben om verandering in hun leven aan te brengen. Uit onderzoek blijken jongeren met een groeimindset o.a. (langer) door te zetten bij tegenslag en gemotiveerder om uitdagingen aan te gaan dan jongeren met een vaste mindset. Voor jongeren met een beperking is het leren denken met een groeimindset waardevol omdat zij vaak te maken hebben (gehad) met negatieve (leer)ervaringen en overbescherming. Door het geloof in eigen kracht van deze jongeren te versterken, zal hun begeleidings- en/of behandeltraject naar verwachting effectiever en efficiënter verlopen en zo bijdragen aan de kwaliteit van leven.

https://www.youtube.com/watch?v=ArHhSUzX9Js

Inhoud De Groeifabriek

De Groeifabriek bestaat uit zes sessies met animaties, interactieve opdrachten en filmpjes en is afgestemd op de specifieke leerbehoeften van de doelgroep. Zo is er onder andere sprake van auditieve- en visuele ondersteuning en mogelijkheid tot herhaling. Thema’s die aan bod komen zijn:

  1. de plasticiteit van het brein
  2. wat is een groeimindset en hoe ga je met een groeimindset om met inzet, tegenslag en kritiek van anderen
  3. groeigedachtes
  4. het ‘groeirecept’: het belang van inzet, (zoeken naar) de juiste strategie en hulp van anderen.

Naast de online training is er een werkboek beschikbaar waardoor de jongeren ook ‘op papier’ aan de slag kunnen met het lesmateriaal.

Wetenschappelijk onderzoek

Voordat De Groeifabriek ingezet zal worden binnen de zorg en het (speciaal) onderwijs, wil Pluryn weten of en voor wie De Groeifabriek ‘werkt’. Ruim 120 jongeren met een LVB en lichamelijke en/of psychische problematiek uit het speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) en cliënten van Pluryn namen daarom deel aan het effectonderzoek van De Groeifabriek.
Het eerste resultaat is veelbelovend: jongeren beoordelen De Groeifabriek gemiddeld met een 7,5! De Groeifabriek spreekt dus aan en het merendeel van de deelnemers is positief. Een deelnemer van De

‘Ik heb geleerd dat ik niet altijd hoef op te geven en gewoon door kan gaan,’ aldus Groeifabriek.
De effecten van De Groeifabriek op de mindset (denken jongeren die de sessies van De Groeifabriek hebben gevolgd inderdaad meer met een groeimindset?) en sociaal-emotionele ontwikkeling (o.a. empowerment, zelfwaardering, internaliserende en externaliserende problemen) worden binnenkort verwacht.

Lees ook:

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.