Toon zoekbalkToon menu

Juridische Kennis: zo zit het!

Nieuw thema: Juridische kennis: zo zit het! 13/03/2019

Je vindt op onze website nu een nieuw kennisdossier: ‘Juridische kennis; zo zit het’. Vanaf nu kan je voor informatie en antwoorden op je vragen over privacy, beroepsgeheim en vertegenwoordiging terecht op het Kennisplein Gehandicaptensector.

Begeleiders bekijken informatie over wetten en regelsJe vindt in het dossier nu de thema’s privacy, beroepsgeheim en vertegenwoordiging en het dossier wordt continu aangevuld. Heb je nog mooie producten of informatiebronnen die we missen, die erbij horen? Laat het weten aan Tamara Streng via t.streng@vilans.nl.

Ga naar het nieuwe thema over juridische kennis

Ontstaan thema voor gehandicaptenzorg

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) ontving signalen dat er in de dagelijkse praktijk beperkte of onvoldoende kennis was over clientenrechten: rechten die cliënten die zorg of begeleiding ontvangen kunnen uitoefenen ten aanzien van medewerkers (en de zorgaanbieder). Zoals het recht op informatie, het recht op inzage in het dossier, het recht om toestemming te geven en het recht op privacy. Daarop vroeg de VGN het Kennisplein Gehandicaptensector om voor begeleiders een online kennisdossier samen te stellen met al bestaande kennis.

Werkwijze ontwikkeling thema Juridische kennis

Een klankbordgroep kwam twee keer bij elkaar om input te geven op bronnen die gebruikt konden worden en om te toetsen of de inrichting van het dossier op de goede weg zat. Via een online app, Upinion, werd een begeleiderspanel geraadpleegd. Bij hen is getoetst of de inhoud van het dossier hen helpt in het omgaan met vragen rondom privacy, beroepsgeheim en vertegenwoordiging in het dagelijks werk. Mireille de Beer, ervaringsdeskundige bij Vilans, zorgde voor de interviews.

Begeleiderscongres juridische kennis najaar 2019

In het najaar organiseren we een begeleiderscongres over juridische kennis! Heb je interesse; geef je naam door aan t.streng@vilans.nl dan word je zo snel mogelijk geïnformeerd.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.