Toon zoekbalkToon menu

Gewoon Bijzonder

Maximale inzet voor een minimale dataset NAH 26/10/2018

Met MDS-NAH breng je als begeleider de huidige status van een persoon met NAH in kaart.

In de zorg voor, en het onderzoek naar mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) worden veel verschillende meetinstrumenten gebruikt. Hierdoor moeten mensen met NAH vaak dezelfde vragen beantwoorden en zijn de gegevens die met deze vragenlijsten worden verzameld moeilijk met elkaar te vergelijken. 

Om deze gegevensverzameling te stroomlijnen ontwikkelen we een minimale dataset voor mensen met NAH, de MDS-NAH. De MDS-NAH is een verzameling van een aantal bestaande vragenlijsten die samen de huidige status van de persoon met NAH in kaart brengen.

Wat is de status? 

Momenteel is de conceptversie van de MDS-NAH klaar voor gebruik en gaan we deze samen met mensen met NAH en zorgprofessionals uittesten op gebruiksvriendelijkheid.

Eerste resultaten

 Het onderzoek naar de gebruiksvriendelijkheid van de MDS-NAH is nog niet afgerond, maar de eerste resultaten tonen aan dat de conceptversie van de MDS-NAH een goede basis vormt voor gegevensverzameling bij mensen met NAH in verschillende sectoren van de gezondheidszorg. 

Aangezien de MDS-NAH een aantal zelfrapportagevragenlijsten bevat (bijvoorbeeld over vermoeidheid), is de conceptversie niet geschikt voor mensen die deze vragenlijsten niet in kunnen vullen, bijvoorbeeld door afasie. Voor deze groep wordt er een zogeheten ‘proxymodule’ ontwikkeld, die in te vullen is door een naaste óver de persoon met hersenletsel.

Opvallend is dat alle deelnemende zorgprofessionals aangeven dat ook de status van de mantelzorgers van mensen met NAH belangrijk is voor het scheppen van een compleet beeld. Er zal daarom ook een ‘mantelzorgermodule’ worden ontwikkeld, waarmee mantelzorgers voor mensen met NAH kunnen aangeven hoe het met hen gaat.

MDS Verstandelijke Beperking vs. MDS-NAH

In 2016 is de minimale dataset voor mensen met een verstandelijke beperking verschenen (MDS Verstandelijke Beperking). Deze minimale dataset kan gebruikt worden door iedereen die gegevens verzamelt bij mensen met een verstandelijke beperking. Omdat er ook mensen met NAH zijn die zorg ontvangen vanuit de gehandicaptensector, is er een overlap tussen de MDS Verstandelijke Beperking en de MDS-NAH. Daarom zijn en blijven we in gesprek met de ontwikkelaars van de MDS Verstandelijke Beperking om de minimale datasets op elkaar af te stemmen.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.