Toon zoekbalkToon menu

Informele zorg

'Betrek ouders en familieleden bij ondersteuning voor hun kind' 08/09/2017

Netwerk betrekkenIn gesprek met Gilberte Pinckaers (Radar) over familieparticipatie.

Radar vindt het belangrijk dat ouders en familieleden actief betrokken worden bij de ondersteuning van hun kind/verwante. Dat kan alleen als medewerkers met hen in gesprek gaan over wat ze voor elkaar kunnen betekenen. Gilberte Pinckaers, projectleider bij Radar, vertelt hoe Radar de familie en het netwerk van de cliënt betrekt.

‘De rol van de zorgprofessional verandert. Voorheen had de medewerker een prominente rol in de zorg. Dat verschuift nu van de zorg overnemen naar meer ondersteunen van de eigen regie en monitoren van de zorg. Deze nieuwe rol betekent ook een andere relatie met de cliënt en met de mantelzorger. Hoe zorg je voor een gelijkwaardige relatie tussen de cliënt, het netwerk en de zorgmedewerkers? En hoe versterk je het netwerk van de cliënt? Die vraag speelde twee jaar geleden bij Radar. We zijn toen gestart met het programma ‘Samenwerken met het netwerk', begeleid door Vilans.’

Heb oog voor de menselijke factor

Netwerk betrekken
Aan de slag met programma 'Samenwerken met het netwerk'

‘Het traject bestond uit vier onderdelen. Een nulmeting, interactieve voorstelling familiefabels, een training voor medewerkers en een klantarena voor mantelzorgers. Vooral het gesprek tijdens de klantarena werd erg gewaardeerd door familieleden en het leverde meteen output op. Dit leidde bij ons tot een concreet verbeterplan aan de hand van 5 tips. Bijvoorbeeld: communiceer meer met familieleden, zeg gedag als iemand binnen loopt of bel hen op. Niet alleen als er problemen zijn, maar ook als het goed gaat. Dat is echt een aanrader en het kost je vaak maar een paar minuten. Familieleden zeiden: “Heb oog voor de menselijke factor. Zie mij, hoor mij.”

Steun voor mantelzorgers belangrijk

'Wat ons tijdens de arena ook opviel is dat er weinig aandacht is voor de steun voor mantelzorgers. Mantelzorgers hebben soms ondersteuning nodig om de zorg voor hun familielid vol te kunnen houden of de situatie te kunnen accepteren. Een zus van een cliënt zei dat ze zich schuldig voelt omdat ze maar drie keer per week langskomt. Ze heeft namelijk nog drie broers met een verstandelijke beperking. Wij vroegen haar hoe ze dat volhoudt. In een gesprek merk je pas hoeveel druk er ook op de mantelzorgers komt te liggen. Samen moeten we daar oplossingen voor bedenken.’

We doen het samen

‘Medewerkers zijn zich gedurende het traject steeds meer bewust geworden van de rol van familieleden en het samenspel van de driehoek: cliënt, familie en medeweker. Een goede samenwerking staat altijd ten dienste van de cliënt. En daar gaat het uiteindelijk om. We doen het samen, en dan hoor je je als familie ook welkom te voelen. Een mooi voorbeeld is dat een zus van een cliënt een keer per maand met haar uit eten gaat. Ze gaf aan dat ze het ook leuk zou vinden om een keer samen met haar te koken voor de gehele woonvorm. Dat zijn dingen die je niet durft te vragen, maar die mensen zelf aanbieden omdat ze zich uitgenodigd voelen.

Het valt op dat er veel mantelzorgers zijn die al jaren over de vloer komen. Zij worden vrijwilliger voor andere cliënten. Ook als een familielid overlijdt, blijven ze een relatie met ons onderhouden. Dat is ontzettend mooi en waardevol, en dat bereik je door een goede band te onderhouden met de familie.’

Blijven betrekken

‘Familie vormt vaak langdurige en hele belangrijke relaties voor de cliënt. Maar hoe zorg je dat familie betrokken blijft? Naast het project familieparticipatie hebben we met Vilans een traject doorlopen over het betrekken van de vrijwilliger. Deze twee trajecten hebben ons geholpen een nieuwe visie op informele zorg te formuleren. Het netwerk van de cliënt is immers breder dan alleen de familie.

Die nieuwe visie hebben we opgenomen in een kwaliteitsborgingssysteem. Hiervoor gebruiken we een kwaliteitskaart met een aantal stellingen waarover een team met elkaar in gesprek gaat: ben je geschoold in de couptraining? Ben je op de hoogte van de sofa methodiek? Weet je hoe je vrijwilligers kunt werven?  Vier keer per jaar wordt de kwaliteitskaart besproken en waar nodig verbeteracties opgesteld. Zo borgen wij dit aandachtsgebied. Het is zonde om te investeren in het betrekken van familie en vrijwilligers en er vervolgens niets meer mee te doen.

Daarnaast blijven we collega’s inspireren. Wij hebben nu twee jaar de theatervoorstelling gedaan. We denken na over een nieuwe activiteit voor 2018.'

Meer informatie

Wil je meer weten over de bevindingen bij Radar? Lees hoe bestuurder Frans Wilms de klantarena heeft ervaren (pdf) of lees het artikel Samenwerken met het netwerk (pdf). 

Zelf aan de slag

Wil je zelf aan de slag met familieparticipatie? Of wil je meer informatie over verschillende onderdelen? Bekijk de mogelijkheden of neem contact op met Yvonne de Jong: y.dejong@vilans.nl, 06 228 103 76.

Over Radar

Radar ondersteunt kinderen en volwassenen met een (verstandelijke) beperking. In de regio Zuid-Limburg helpen we cliënten invulling te geven aan hun leven. Persoonlijk welbevinden en ontwikkeling staan daarbij centraal. Vanuit oprechte interesse, op basis van gelijkwaardigheid en in interactie met de samenleving. Samen met de cliënt, zijn persoonlijk netwerk, vrijwilligers en (keten)partners in de buurt. Zodat de cliënt van betekenis kan zijn voor de samenleving en andersom. En oprecht kan zeggen: Zó wil ik leven.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.