Toon zoekbalkToon menu

Inclusie

Veel interesse voor toolbox LHBT in gehandicaptenzorg 20/01/2015

Met LHBT-project “Begeleiding zonder stempel” willen Vereniging LFB, COC Nederland en Vilans begeleiders in de zorg handvatten bieden in de ondersteuning van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders met een verstandelijke beperking.

We spraken Cathelijne van der Veen, programmamedewerker bij de Kennispleinen, over het project.

Wat houdt 'Begeleiding zonder stempel' in?

In september startte Vilans, samen met LFB en COC het project 'Begeleiding zonder stempel'. Doel daarvan is om professionals in de gehandicaptenzorg bewust te maken van het feit dat er LHBT’ers bestaan, ook als cliënt in de zorg. Om hen te ondersteunen in de begeleiding van deze cliënten ontwikkelden we een instrumentenbox met concrete tools.

Wat is jouw rol in dit LHBT-project?

Ik heb de afgelopen maanden allerlei tools en materialen verzameld die gaan over LHBT bij mensen met een licht verstandelijke beperking. Zoals een 'Roze waaier', waarmee begeleiders tips krijgen om met een cliënt het gesprek aan te gaan over dit thema. Al deze materialen voegde ik samen in een instrumentenbox die begeleiders kunnen gebruiken.

Hoe ziet zo'n box eruit?

De box is ingedeeld in vier thema’s en op elk daarvan vind je reflectievragen, werkvormen en ander materiaal. Wat nog mist zijn de ervaringen van begeleiders in de praktijk. Daarom organiseren we een proeftuin waarin een aantal instellingen voor een periode van drie maanden met de instrumentenbox aan de slag gaat.

Wat gaat er donderdag gebeuren?

Donderdag hebben we een eerste bijeenkomst met de organisaties die geïnteresseerd zijn in het uitproberen van de instrumentenbox. Er kwam al een hoop respons op de oproep daarvoor, dus dat is heel mooi. Tijdens de bijeenkomst presenteren we de instrumentenbox en leggen we uit wat we gaan doen in de proeftuin. We hopen dat er minimaal drie organisaties mee willen doen en hun ervaringen willen delen. Zoals het er nu uitziet gaan we dat wel halen!

Update 03/02/2015

De opkomst tijdens de startbijeenkomst was goed; vier zorgorganisaties en COC en Roze 50+ namen deel. Na rondvraag naar wat de zorginstellingen nu al doen op het gebied van seksuele diversiteit bleek dat er nog een lange weg te gaan is. Er is veel verschil tussen de instellingen. Sommige hebben het onderwerp hoog op de agenda staan, terwijl er bij andere nog veel moet gebeuren om het bespreekbaar te maken. Drie organisaties hebben aangegeven dat ze mee willen doen met de proeftuin, die zal gaan lopen van half februari tot half mei.

Lees meer