Toon zoekbalkToon menu

Gezondheid

Update van de handreiking Medicatiebeleid 05/03/2019

Het is belangrijk dat het toedienen van medicijnen veilig gebeurt. Maar wanneer werkt jouw organisatie eigenlijk veilig met medicijnen? In de handreiking Medicatiebeleid staan normen en richtlijnen over hoe je kunt omgaan met risicosituaties.

handreiking-medicijnen-medicatieDe handreiking kreeg twee belangrijke updates. Zo sluit de nieuwe handreiking beter aan bij de actuele veldnormen en richtlijnen. En is er een nieuw hoofdstuk voor de zorgmedewerker toegevoegd. Hierin staat zijn of haar rol beschreven en wordt geschetst wat je als zorgmedewerker mag verwachten van een arts of apotheker. Dit hoofdstuk kun je goed gebruiken voor je eigen deskundigheidsbevordering en voor scholing in het team. 

Ga naar de handreiking

Werkgroep actualisatie handreiking medicijngebruik

De actualisatie is gedaan door een werkgroep bestaande uit het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM), gehandicaptenzorgorganisaties, de NVAVG en de V&VN. Doel is om de begeleider te helpen in moeilijke situaties. Hierdoor kunnen we met elkaar de veiligheid van de cliënt borgen. 

Bron: VGN

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.