Toon zoekbalkToon menu

Gewoon Bijzonder

Mijlpaal voor netwerk de Sensatie van een Goed Leven 21/12/2018

Aan het eind van dit tweede projectjaar van de Gewoon Bijzonder-netwerkprojecten heeft het netwerk de Sensatie van een Goed Leven (SGL) een belangrijke mijlpaal bereikt: de doelen voor het eindproduct zijn vastgesteld en gedefinieerd.

Na een uitgebreide analyse van de verzamelde kennis uit wetenschap, praktijk en persoonlijke ervaringen, een vragenlijstronde onder netwerkdeelnemers per mail en een inspirerende netwerkbijeenkomst op 2 november, zijn de vier hoofddoelen van het eindproduct vastgesteld en vervolgstappen gedefinieerd (zie onderstaand model): 


 

Vier doelen

Kort samengevat gaat het om de volgende vier doelen:
  1. Kennis over autisme, verstandelijke beperking en prikkelverwerking: kennis die voor iedereen toegankelijk is, en niet gespecificeerd is voor een individu, maar een algemeen beeld geeft van beschikbare kennis uit wetenschap, praktijk en ervaringskennis.
  2. Inzicht in individuele prikkelverwerking: inzicht in wat de prikkelverwerking van een individueel persoon kenmerkt, waarbij oog is voor de verschillende zintuigen, maar ook voor de context waarin iemand leeft.
  3. Inzicht en kiezen individuele juiste aanpak: aanpak bepalen op basis van inzichten in iemands individuele prikkelverwerking.
  4. Optimale communicatie alle partijen: gelijkwaardige communicatie tussen alle betrokkenen rondom een persoon met autisme en VB en die persoon zelf; dus communicatie tussen persoon met autisme zelf, de ouders, leerkrachten, begeleiders en behandelaren.

5 Subdoelen 

Per hoofddoel zijn 5 subdoelen vastgesteld. Die zijn overzichtelijk weergegeven in dit document.  

Vervolgstappen in 2019

Nu de doelen zijn vastgesteld, is de volgende stap: een strategie bepalen om die doelen te realiseren. Hiermee gaan we in 2019 aan de slag: hoe verwachten we dat we de vastgestelde doelen kunnen bereiken en wat voor product of werkwijze is daarvoor nodig? Het gaat er nu om, om met elkaar concreet te maken welke vorm (of vormen?) en inhoud het eindproduct zal krijgen. Net als alle eerdere stappen, zullen we ook deze stap gezamenlijk met alle netwerkdeelnemers zetten. De onderzoekers zullen starten met een eerste overzicht van suggesties voor strategieën die we al hebben verzameld. Dit overzicht van geselecteerde strategieën leggen we begin 2019 per mail voor aan alle netwerkpartners met het verzoek om hierop via de mail te reageren. Vervolgens gaan we in een aantal netwerkbijeenkomsten de vertaalslag maken naar een ontwerp van het eindproduct. 

Meer nieuws uit het SGL-netwerk lees je in de laatste nieuwsbrief

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.