Toon zoekbalkToon menu

Gewoon Bijzonder

Samenwerken is de sleutel 18/04/2018

De onderzoekers uit het netwerk ‘Sociale relaties en ICT’ beantwoorden vragen over de voortgang van hun deelprojecten. En projectleider Mirjam Wouda vertelt over de samenwerking met ervaringsdeskundigen in het netwerk.

Project 1: Serious Game 'Jij & Ik'

Door promovendus Suze van Wijngaarden

Hoe ver sta je?

suze-ict-netwerk-gewoon-bijzonder-serious-game“Op 15 december 2016 ging het onderzoek van start. Meer dan een jaar later is er een mooie samenwerking tot stand gekomen tussen de verschillende zorgorganisaties (Ons Tweede Thuis, Cordaan, Bartiméus & ASVZ), scholen (ROC Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam) en de onderzoekers van de Vrije Universiteit. Daarbij is ook een intensieve samenwerking ontstaan tussen onderzoekers en ervaringsdeskundigen.”

“Inmiddels is de serious game ‘Jij & Ik’, bedoeld voor volwassenen met een LVB, volop in ontwikkeling. Samen met de ervaringsdeskundigen is het thema ‘reizen’ gekozen. In het computerspel neemt hoofdrolspeler Mo je mee op reis. Hij reist naar zijn goede vriendin Emily die naar Amerika is verhuisd. Tijdens zijn reis ontmoet Mo verschillende mensen. Aan de hand van filmpjes, vragen en spelletjes leert de speler om beter te mentaliseren (gevoelens en gedachten van hem/haarzelf en van anderen beter begrijpen). De interface, filmpjes en inhoud van het spel zijn inmiddels af. Game ontwikkelaar Metropolisfilm zet op dit moment het spel in elkaar, zodat de game binnenkort getest kan gaan worden.”

“Daarnaast worden alle voorbereidingen getroffen voor het onderzoek. Op dit moment zijn we bezig om goedkeuring te krijgen van de ethische commissie. Daarvoor zijn onder andere informatiebrieven, toestemmingsbrieven, vragenlijsten en filmpjes gemaakt. De ethische commissie checkt of het onderzoek ethisch verantwoord is.”

Waarmee ga je de komende tijd mee aan de slag?

“De komende maanden staan er nog veel spannende dingen op het programma. De serious game ‘Jij & Ik’ wordt afgemaakt en getest. We verwachten dat de game in juni 2018 klaar is. Vanaf dat moment zijn we op zoek naar enthousiaste mensen die willen meedoen aan het onderzoek. Cliënten van Ons Tweede Thuis, Cordaan, Bartiméus & ASVZ ontvangen thuis een brief met meer informatie.”

Wat wil je dat iedereen weet en waar wil je input over verzamelen?

“De serious game ‘Jij & Ik’ is een computerspel dat leuk is en leerzaam. Vanaf september starten wij een onderzoek om erachter te komen of het spel ook echt werkt. Daarvoor zoeken wij nog enthousiaste cliënten. Lees meer op www.socialerelatiesenict.nl voor meer informatie.”

Tip! Wil je meedenken met het onderzoek?

icoon-tipKijk dan op socialerelatiesenict.nl voor meer informatie of neem contact op met Suze van Wijngaarden via s.van.wijngaarden@vu.nl.

Project 2: Checklist Aansluiten & Stimuleren

Door onderzoeker Hanna Blom-Yoo

Hoe ver sta je?

ict-promotie-sociale-relaties-gewoon-bijzonder“In 2017 begon ik met mijn onderzoek naar de checklist Aansluiten & Stimuleren. Bedoeling van de checklist is dat begeleiders beter kunnen aansluiten bij het gedrag van mensen met een ernstig meervoudige beperking (EMB) en kunnen achterhalen of een persoon met EMB stress heeft. Dit helpt om op een goede manier te reageren en stimuleert begeleiders in het zetten van nieuwe stappen. 
Voor het ontwikkelen van deze checklist is gebruik gemaakt van videobeelden. Studenten van de Hogeschool van Amsterdam, ROC Amsterdam en de Vrije Universiteit (VU) hielpen bij de analyse van de beelden. “

“Momenteel zijn studenten van de VU bezig met het testen van de betrouwbaarheid van de checklist Aansluiten & Stimuleren. Vragen daarbij zijn: als verschillende mensen hetzelfde filmpje kijken, komen zij dan ook tot dezelfde scoring? En als je twee weken later hetzelfde filmpje bekijkt, krijg je dan vergelijkbare scores als twee weken eerder? Is het antwoord op deze twee vragen ‘ja’, dan heb je een betrouwbare checklist die je met een gerust hart kunt gebruiken in de praktijk. “

Waarmee ga je de komende tijd aan de slag?

‘’Na het testen van de betrouwbaarheid van de checklist vindt in het najaar van 2018 een Randomized Controlled Trial plaats binnen de betrokken zorginstellingen Bartiméus, Cordaan en Ons Tweede Thuis. Dit is een onderzoeksmethode waarbij proefpersonen willekeurig ('random') over twee of meer groepen verdeeld worden, waarna de groepen worden blootgesteld aan verschillende proefomstandigheden. In dit geval gebruikt één groep de checklist wel en de andere groep niet. We gaan daarbij kijken of de begeleiders die de checklist wel gebruiken beter aansluiten op het (stress)gedrag van de persoon met een beperking en of in de loop van de tijd de stress bij die persoon ook daadwerkelijk vermindert.’’

Wat wil je dat iedereen weet?

“Dat het erg leuk is om met studenten samen te werken. Ze zijn heel scherp en kritisch, hebben allemaal verschillende achtergronden en ervaringen. Dit is de toekomstige generatie die in de zorg gaat werken en daarom is het fijn om hun feedback te kunnen meenemen in de ontwikkeling en het testen van de checklist Aansluiten & Stimuleren. We willen namelijk zorgen dat een zo breed mogelijke groep begeleiders in de toekomst met de checklist Aansluiten & Stimuleren aan het werk kan.”

Waar wil je input over verzamelen?

"Ik ben benieuwd naar praktijkverhalen van ouders met een kind met EMB, maar ook naar die van de begeleiders. Welk gedrag van je kind of cliënt hangt volgens jou samen met stress? En welke reactie daarop van jou helpt dan om die stress te verminderen? Hoe zorg je dat alle zorgverleners en ouders op de hoogte zijn van de manier waarop de persoon met EMB communiceert en wat een adequate, sensitieve reactie is?”

Tip! Wil je meedenken in de adviesgroep?

tip-icoonNeem dan contact op met Hanna Blom-Yoo: h.yoo@vu.nl en 020-5988884. Zowel ouders als begeleiders van mensen met EMB zijn welkom!

Project 3: HiSense APP MVB+LVB

Door onderzoeker Evelien van Wingerden

Hoe ver sta je?

ICT-sociale-relaties-onderzoek-gewoon-bijzonder-app-emb-lvb“De HiSense APP MVB+LVB is ontwikkeld en wordt op dit moment grondig onderzocht. Onze contactpersonen bij Ons Tweede Thuis, Bartiméus en Cordaan hebben veel werk verzet om dat onderzoek mogelijk te maken. Maar liefst 109 medewerkers van deze instellingen doen mee aan het onderzoek. Zij vullen een aantal vragenlijsten in op drie meetmomenten. De helft van deze groep speelt ook de HiSense APP. Zo kunnen we testen of de APP effect heeft. Naast begeleiders willen we ook graag ouders en familieleden betrekken in het onderzoek. Hiervoor zijn we nog volop deelnemers aan het werven.”

Waarmee ga je de komende tijd aan de slag?

"Het onderzoek naar de APP onder begeleiders duurt nog tot eind mei. Het onderzoek onder verwanten loopt langer door. Zodra de resultaten binnen zijn, bekijken we of gebruikers van de HiSense APP verschil laten zien ten opzichte van de deelnemers die de APP niet gespeeld hebben. We gaan natuurlijk ook de verzamelde feedback goed bekijken: hoe vonden de deelnemers het om elke dag de vragen te beantwoorden? Wat ontbreekt er nog?  Waar nodig wordt de APP nog aangepast. Daarna kunnen we de HiSense APP MVB+LVB officieel lanceren!”

Wat wil je dat iedereen weet?

“De HiSense APP MVB+LVB wil ouders/verwanten en begeleiders van personen met MVB of LVB helpen om zich (weer) bewust te worden van hun eigen handelen. Door vier meerkeuzevragen per dag leer je om alert te zijn op signalen van je kind of cliënt en op een goede manier in te spelen op zijn/haar wensen en behoeften. In korte tijd steek je daar veel van op!”

Waar wil je input over verzamelen?

"We zijn nog op zoek naar ouders die willen meedoen aan het onderzoek. Zij zullen de APP misschien op een heel andere manier spelen dan getrainde begeleiders. Hoe kunnen we ouders en familieleden hierbij betrekken?”

Tip! Wil je meedenken met het onderzoek?

icoon-tipAls je hierover wilt meedenken in de adviesgroep, neem dan contact op met Evelien van Wingerden: e.van.wingerden@vu.nl.

Samenwerking met ervaringsdeskundigen

Door projectleider Mirjam Wouda (Ons Tweede Thuis)

“Sinds de start van het  project 'Sociale relaties en ICT', werken we actief samen met ervaringsdeskundigen. Dit zijn cliënten, maar ook ouders die vanuit hun ervaring meedenken en meedoen. Zo heeft één van de onderzoekers, Hanna Blom-Yoo, een dochtertje met een ernstige meervoudige beperking.”

‘’Bij de start van het project hebben we als onderzoekers samen met de (cliënt)ervaringsdeskundigen een opleiding gevolgd via de LFB en momenteel ontvangen we de CABRIO-training vanuit onder andere Disability Studies. Deze twee opleidingen waren erop gericht om elkaar goed te leren kennen en ieders (on)mogelijkheden en kwaliteiten te ontdekken in de samenwerking. Ook kwam specifieke kennis over onderzoek doen aan bod.”

“De ervaringsdeskundigen zijn op diverse manieren betrokken binnen ons project. Zij denken actief mee over de interventies. Zo bedachten ze bijvoorbeeld het thema van de serious game ‘Jij & Ik’ en ze dachten mee over hoe de game eruit moest zien. Ze zijn daarvoor samen met onderzoekers een aantal keer naar de game-ontwikkelaar gegaan. Ze denken ook mee over de meetinstrumenten: zijn deze wel goed te begrijpen voor mensen met een LVB? En ze denken na over de werving en implementatie: hoe kunnen we mensen enthousiast krijgen om mee te doen? Tenslotte werken we samen aan presentaties over onze projecten, van voorbereiding tot de uiteindelijke presentatie. Elke maand komen onderzoekers en ervaringsdeskundigen bij elkaar om dit soort zaken op te pakken en met elkaar vooruit te kijken naar activiteiten in de planning.”

"We vinden onze samenwerking heel waardevol, we zijn echt een team en vullen elkaar goed aan vanuit ieders ervaring en kennis. De projecten worden hier echt beter door en je ziet ook andere leuke ontwikkelingen, zoals meer zelfvertrouwen en vaardigheden bij de ervaringsdeskundigen. Wel ervaren we dat samenwerking meer tijd vraagt in voorbereiding, afstemming, structurering). Dat blijft soms een zoektocht in ambitieuze projecten met een strakke tijdsplanning."

Sociale relaties bevorderen met ICT

Het project Sociale relaties bevorderen met ICT wil sociale relaties bevorderen met hulp van geavanceerde technologie. Zoals ondersteuning van zorg met technische middelen zoals met domotica. Het project richt zich op mensen met een verstandelijke beperking en hun omgeving. In totaal zijn er 3 deelprojecten. Naast dit instrument wordt er ook gewerkt aan een Serious Game en aan de Hi Sense app.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.