Toon zoekbalkToon menu

Zorg en dwang

Nieuwe handreiking huisregels 23/12/2020

Wat nemen zorgorganisaties wel op in de huisregels en wat niet? Wat kun je in de huisregels allemaal regelen? De handreiking huisregels van Actiz en VGN helpt zorgorganisaties bij het opstellen van hun huisregels. In december 2020 verscheen een nieuwe versie.

Bekijk de nieuwe handreiking huisregels

Waarom huisregels?

In een gebouw waar mensen samen wonen, samen werken of samen zorg ontvangen, gelden regels die eraan bijdragen dat alles goed verloopt. Dit zijn huisregels. De handreiking huisregels gaat over veiligheid en een ordelijke gang van zaken. Ook vanuit het oogpunt van kwaliteit van zorg is het van belang dat instellingen huisregels hebben.

Voor wie is deze handreiking?

De handreiking is een hulpmiddel voor zorgorganisaties bij het opstellen van huisregels en geeft aan welke zaken wel, en welke niet in huisregels geregeld kunnen worden. Alle instellingen in de gehandicaptenzorg kunnen deze handreiking gebruiken. Voor het vaststellen van huisregels geeft de cliëntenraad van de zorgorganisatie zijn instemming.

  • Deze nieuwe handreiking kwam tot stand in samenspraak met leden van VGN en ActiZ en met cliëntenorganisaties.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.