Toon zoekbalkToon menu

Gewoon Bijzonder

Subsidieoproep Gewoon Bijzonder: onderzoek met bestaande gegevens 19/09/2019

Om hergebruik van data te stimuleren en de meerwaarde van het continu verzamelen van data te benadrukken, stelt Gewoon Bijzonder in september 2019 een subsidieoproep open. Indienen kan tot 5 november, 14.00 uur.

 

Vraag subsidie aan (voor 5 november, 14.00 uur)

 

Sinds het begin van Gewoon Bijzonder wil ZonMw hergebruik van bestaande onderzoeksgegevens stimuleren. Onderzoekers hoeven dan minder een beroep te doen op cliënten of hun naasten. In wetenschappelijk onderzoek vanuit Gewoon Bijzonder wordt hiervoor de Minimale Data Set (MDS) ingezet.

Om hergebruik verder te stimuleren en de meerwaarde te benadrukken van het continu verzamelen van data, stelt Gewoon Bijzonder in september 2019 een subsidieoproep open. Als zorgprofessional en/of scientist-practitioner kun je hiervoor een onderzoeksvoorstel indienen. Voorwaarde is dat je in het onderzoek gebruik maakt van beschikbare data. Het gaat hierbij om retrospectief (longitudinaal) onderzoek. De data moeten minimaal een periode van vijf jaar bestrijken. Welke vraag je onderzoek moet beantwoorden, kun je als onderzoeker zelf bepalen op basis van het beschikbare bestand.

Eisen aan het onderzoeksvoorstel

Aan het onderzoeksvoorstel stelt ZonMw de volgende twee eisen:

  • de uitkomsten moeten gaan over gezondheid, gedrag of participatie bij de doelgroep van mensen met een (verstandelijke) beperking en een langdurige en intensieve zorgvraag;
  • je moet de meerwaarde voor de praktijk kunnen onderbouwen.

Onderzoeksvragen

Onderzoeksvragen kunnen bijvoorbeeld gaan over:
  • het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen of psychofarmaca in de afgelopen jaren in combinatie met indicatiestellingen/diagnoses;
  • het voorkomen van bepaalde symptomen of indicaties in combinatie met behandeling;
  • zelfredzaamheid van cliënten
  • het verloop in zelfbepaling en welbevinden van cliënten in relatie tot verschillende behandelingen of verblijfsettingen
  • inzicht in visueel en auditief functioneren van bepaalde cliëntgroepen;
  • veranderingen in de tijd van de zelfredzaamheid of de mobiliteit van een bepaalde groep cliënten (veroudering) met of juist zonder een bepaalde interventie
  • afname of toename van medicatiegebruik na een interventie (verhuizing, project afbouw psychofarmaca, effecten van beleidsverandering).

Voor je onderzoek kun je gebruik maken van data die de afgelopen vijf jaar door zorginstellingen zijn verzameld. Ook dataverzamelingen als het Panel Samen Leven, data van Vektis of data uit eerdere onderzoeken kun je bij je onderzoek gebruiken.

Werken met de Minimale Data Set

Meer informatie over Werken met de Minimale Data Set (MDS) en Gewoon Bijzonder vind je op de website van ZonMw.

Ervaring met onderzoek opdoen of vergroten

Deze subsidieoproep van ZonMw biedt kansen voor zorgprofessionals die interesse hebben in het doen van wetenschappelijk onderzoek. Ook voor scientist-practitioners kan deze oproep een mooie impuls aan je carrière geven. De oproep draagt bij aan de ontwikkeling van wetenschappelijke vaardigheden en een verdieping van de werkzaamheden.

Deadline indienen subsidieaanvraag


Vraag subsidie aan (voor 5 november, 14.00 uur)


Meer informatie vind je op de website van ZonMw

 


Logo ZonMw

 

 

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.