Toon zoekbalkToon menu

Ervaringsdeskundigheid

‘Als het even niet lukt is dat oké’ 25/11/2019

Inzet van mensen die vanuit eigen ervaring weten wat het betekent om NAH te hebben, kan op verschillende manieren plaatsvinden. De klankbordgroep van Hersenletsel.nl Utrecht noemt voorbeelden als ondersteuning van lotgenoten, beleidsbeïnvloeder, belangenbehartiger en deskundigheidsbevordering. Bij het NAH-kennisnetwerk van ‘’Gewoon Bijzonder’ werken Mireille Donkervoort, Anita Govaers en Angelique Bleij als (co)onderzoekers samen. Wat betekent dit werk voor hen en welke tips hebben zij voor begeleiders, onderzoekers en ervaringsdeskundigen?

 

nah-kennisnetwerk-gewoon-bijzonder-ervaringsdeskundigheidCo-onderzoeker Anita Govaers werkt mee in twee onderzoeken van het kennisnetwerk NAH: ‘Meer inspraak voor mensen met NAH’ (deelproject 2) en ‘Meedoen in de samenleving’(deelproject 3). Deelproject 2 levert werkmethoden voor het versterken van inspraak voor mensen met NAH. In project 3 worden door middel van onderzoek en dialoogtafels de knelpunten en kansen op het gebied van maatschappelijke participatie in kaart gebracht. Er worden producten ontwikkeld om de maatschappelijke deelname van mensen met NAH te versterken.

Anita’s taken variëren van adviseren tot meelezen, meeschrijven, dialoogtafels ontwikkelen en leiden, deelname aan interviews, focusgroepen en het ontwikkelen van producten. 

Voorwaarden voor goede samenwerking 

'De samenwerking in het onderzoeksnetwerk vraagt zoeken naar balans, aftasten van de rollen en verwachtingen. Hoe groter het team, hoe meer tijd dat kost. Zorg dat de randvoorwaarden bij aanvang van het project duidelijk zijn voor alle partijen. Van daaruit kun je het team en het onderzoek gaan bouwen. Dat vraagt om het uitspreken van verwachtingen, heldere definities van taken en rollen en een duidelijke planning. Leer de mens achter de (co)onderzoekers kennen via de kracht van dialoog. En ook de mens met NAH vóór zijn/haar levensbreuk! Praten mét in plaats van óver en de tijd nemen en gunnen voor dit proces. Duidelijkheid, structuur en overzicht zijn cruciaal voor mensen met NAH. En laten we onszelf ook niet altijd té serieus nemen. Humor en lol zijn belangrijk!'

‘Met de poten in de klei’ 

Anita: 'De samenwerking met onderzoekers heeft me veel meer inzicht gegeven in de dilemma’s die zij hebben en, maar dat wist ik al, dat het werken met ervaringsdeskundigen veel meer oplevert dan alleen óver ze praten. ‘Met het hoofd in de boeken en de poten in de klei’ garandeert succes en levert een hoop winst van geld, tijd en energie op. De kracht van de verbinding!' 

Professional met NAH 

Werkboek

Hoe zorg je voor inspraak als je niet-aangeboren hersenletsel hebt en niet meer thuis woont? Wat kun je doen om je stem te laten horen en mee te praten?
Download het werkboek
Anita: ‘Het moeilijkst vind ik zelf het bepalen van mijn grenzen qua belastbaarheid en verantwoordelijkheid. Het zoeken naar wie waarvoor verantwoordelijk is. Maar ook het onthouden dat ik als ervaringsdeskundige ben ingevlogen en niet als professional. Om vervolgens te ontdekken dat ik tegenwoordig een professional ben met NAH in plaats van een ‘gewone’ professional. 

Als je dit werk wilt gaan doen, realiseer je dan vooraf wel wat het betekent en welke rol je wil aannemen. Zorg dat je een duidelijk beeld hebt van de randvoorwaarden en besluit dan of en hoe je daarin wil meedraaien. Heb je dit helder, dan is dit werk een mooie leerschool waarin je het verschil kunt maken.’ 

Ik heb het nog! 

Anita: ‘Door de steun van mijn team van (co)onderzoekers en vrienden en dierbaren voel ik mij gezien en gehoord. Zij nah-kennisnetwerk-gewoon-bijzonder-ervaringsdeskundigenhalen mijn kwaliteiten van voor mijn levensbreuk weer naar boven. Ik heb me in mijn nieuwe wereld van NAH, weer helemaal suf geleerd, en nog! En ik heb veel interessante en mooie nieuwe mensen ontmoet. Al doe ik dit werk maar een paar uur per week, ik voel mij er weer een volwaardig mens én een volwaardige professional door.’ 

Angelique Bleij werkt mee in het onderzoek ‘Meedoen in de samenleving’. Zij vindt het heel fijn om als ervaringsdeskundige bij te dragen aan onderzoek voor mensen met NAH. Zij ervaart binnen het onderzoeksnetwerk veel begrip.  

nah-kennisnetwerk-gewoon-bijzonder‘Als het even niet lukt is dat oké’ 

Angelique: ‘Wat mij erg hielp om het gevoel van druk weg te nemen bij mijn activiteiten voor het onderzoeksproject was de werkwijze ‘we stellen wel doelen maar geen tijdslijnen.’ Dat gaf mij de ruimte om te doen wat ik kan. Als het even niet lukt, omdat ik bijvoorbeeld te moe ben, is dat oké. Het heeft wel wat tijd gekost om dat te durven aangeven en ook voor mezelf te accepteren dat het oké was.’  

De samenleving ‘prikkelen’ tot nieuwe oplossingen 

Tips

Werk je samen met mensen met NAH? Dit zijn de tips van Angelique:
  1. Denk in mogelijkheden 
  2. Stel doelen maar geen tijdslijnen 
  3. Houd de communicatie open, eerlijk en oprecht. Spreek het uit als het niet werkt en ga terug naar stap 1 
Angelique: ‘Ik vind het fijn om weer ergens deel vanuit te maken en mijn cognitieve capaciteiten weer in te kunnen zetten. Ik merk dat ik door mijn achtergrond veel kan betekenen in het creëren van begrip bij professionals die werken met mensen met NAH. En ik kan uitleggen waarom bepaalde situaties of regelgeving niet werken voor mensen met NAH. Zo ‘prikkelen’ wij de samenleving om op zoek te gaan naar nieuwe en andere mogelijkheden.’ 

‘Ik word weer uitgedaagd’ 

Angelique: ‘Het leuke van de samenwerking met de onderzoekers is dat je zelf nieuwe inzichten krijgt. Mijn hersenen worden weer geprikkeld tot nadenken. Door de onderzoeken die ik doe en de gesprekken die ik voer, word ik weer uitgedaagd om nieuwe dingen te proberen. En als dat dan lukt, voelt dat als een enorme overwinning.’ 

Mireille Donkervoort werkt als onderzoeker bij het NAH-Kennisnetwerk samen met Anita en Angelique in deelproject 3 ‘Meedoen in de samenleving’. Wat zijn haar ervaringen in die samenwerking? 

Individuele samenwerking is heel goed in te passen 

Mireille: ‘Ik heb ervaren dat individueel samenwerken met ervaringsdeskundigen veel brengt aan kennis en het

Tips

Dit zijn Mireilles tips voor goede samenwerking: 
  • Maak zoveel mogelijk gebruik van aanwezige ervaringskennis en de professionaliteit van de ervaringsdeskundige (professional(s) met NAH), want dit is zeer waardevol 
  • Flexibiliteit is noodzakelijk 
  • Focus op inhoud 
bij de les houden, waar het eigenlijk om gaat. De samenwerking zorgt voor iets extra’s en is heel goed in te passen in een project. Ik vind het heel mooi om ruimte te geven aan mensen met NAH die heel graag iets willen doen. Hun betrokkenheid in het project is van veel betekenis, dat voelen wij maar dat voelen zij zelf ook zo.'

Informatie achterstand en tempo 

Mireille: 'Samenwerken in groepsverband zoals in vergaderingen is soms lastiger. Bijvoorbeeld door een informatie achterstand bij de ervaringsdeskundigen. Die ontstaat doordat zij niet overal in het proces meegenomen worden. Ook het tempo ligt niet altijd gelijk. Maar wanneer we daar ons allemaal bewust van zijn en daar rekening mee houden is er vooral een grote meerwaarde van de samenwerking.'

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.