Toon zoekbalkToon menu

Gewoon Bijzonder

Meedoen in de samenleving; kansen en knelpunten 11/12/2019

In project 3 van het NAH-Kennisnetwerk Gewoon Bijzonder analyseren onderzoekers de kansen en knelpunten van maatschappelijke participatie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel binnen de domeinen; arbeid, onderwijs, privé, vrije tijd en het publieke domein. Dit onderzoek wordt onder andere door studenten van de Hogeschool Windesheim Flevoland uitgevoerd binnen verschillende afstudeerprojecten.

Uitleg over deelproject 3

Het deelproject 'Meedoen in de samenleving' is onderdeel van het NAH-Kennisnetwerk Gewoon Bijzonder. Het project ontwikkelt een toolbox om de maatschappelijk participatie van mensen met een niet-aangeboren hersenaandoening (NAH) te versterken.
Lees verder
In de afgelopen twee jaar zijn al 13 afstudeerprojecten succesvol afgerond. Naast deze afstudeeronderzoeken worden voor elk domein dialoogtafels georganiseerd. Aan deze dialoogtafels neemt een zo groot mogelijke diversiteit aan deelnemers, inclusief ervaringsdeskundigen, plaats. In het afgelopen jaar vonden twee informatieve dialoogtafels plaats over arbeid. Dit gebeurde onder leiding van co-onderzoeker Anita Govaers. Partijen die betrokken zijn bij die domeinen en mensen met NAH en hun naasten gingen samen aan tafel om te bespreken welke knelpunten en kansen zij tegen komen, welke ideeën er zijn om knelpunten op te lossen en wat we hiervoor van elkaar nodig hebben. 

Resultaten van het onderzoek en de dialoogtafels

Mensen met NAH

Wil je meer weten over niet-aangeboren hersenletsel? Ben je op zoek naar praktische tools, waarmee je deze mensen zo goed mogelijk kunt ondersteunen? 
Ga aan de slag
Aan de dialoogtafel arbeid zaten partijen als UWV, Gemeente, re-integratie bureaus, MEE, InteraktContour en mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Dit zijn de opbrengsten van het onderzoek en de dialoogtafels:

 • communicatie moet beter tussen instanties als UWV en mensen met niet-aangeboren hersenletsel
 • de begeleiding van mensen met niet-aangeboren hersenletsel verloopt bij terugkeer naar werk heel versnipperd. Hierdoor ontbreekt het overzicht bij (zorg)professionals en mensen met NAH.
 • Bedrijfsartsen, werkgevers en werknemers zijn onvoldoende op de hoogte van de mogelijke gevolgen van NAH. Ook weten zij vaak niet welke stappen zij moeten nemen bij het re-integreren.

Actiepunten sociaal domein

Naar aanleiding van deze uitkomsten zijn onderstaande acties in gang gezet:
 • Communicatie UWV-medewerkers met NAH verbeteren
 • Vertegenwoordiging van mensen met NAH binnen het UWV verbeteren
 • Informatiemateriaal voor professionals ontwikkelen, vergroten kennis en begrip
 • Handleiding voor opzet en uitvoering van ervaringstafels

Partijen aan de dialoogtafel vonden deze manier van contact heel waardevol en wilden vaker op die manier contact met elkaar.

Gesprek over onderwijs 

nah-kennisnetwerk-gewoon-bijzonder-dialoogsessieAfgelopen halfjaar vonden de dialoogtafels Educatie plaats. Het ging om bijeenkomsten waarin jongvolwassen met niet-aangeboren hersenletsel en professionals uit het onderwijs en de zorg spraken over de kansen en knelpunten die zij tegenkomen. Wat blijkt? Veel problemen komen voort uit het ontbreken van begrip en kennis over NAH. Daarnaast werd genoemd dat het nog niet goed mogelijk is echt 'onderwijs op maat' te volgen, of aan te bieden, door de gestelde kaders binnen het onderwijs. Er werd benadrukt dat de overgang van onderwijs naar arbeid een belangrijk knelpunt is. In de tweede dialoogtafel hebben we ons gericht op de vragen:

 • Hoe bereiken we studenten met NAH? 
 • Hoe krijgen we de student met NAH leidend ipv protocollen en systemen?
 • Hoe krijgen we kennis over NAH net zo vanzelfsprekend als kennis over AHD, autisme etc (inclusiviteit)?
 • Welke partijen moeten onze uitkomsten zien en horen en hoe komt het daar?

Actiepunten onderwijs

De komende willen we onderstaande in kaart brengen: 

 • Aantallen studenten met NAH
 • Contact leggen/versterken met overkoepelende onderwijs organisaties
 • Een communicatieplan opstellen om de term hersenletsel te vergroten
 • Kennis over hersenletsel in het onderwijs te vergroten.
Dit alles in samenwerking met organisaties die zich nu al bezig houden met studeren met beperkingen en ook bij ons aan tafel zaten. Er zijn weer mooie verbindingen gelegd tussen verschillende werelden.

Partner, gezin, familie en vriendschappen

In november heeft de eerste dialoogtafel Prive plaatsgevonden. Hierin onderzoeken we de knelpunten en kansen die mensen met NAH en hun naasten ervaren in relaties. Mensen met NAH en familieleden gingen hierover in gesprek met verschillende zorgprofessionals. Daaruit blijkt dat veel uitdagingen in alle type relaties terug komen. Belangrijke thema’s zijn:

 • (on)begrip
 • onwetendheid
 • wederkerigheid
 • energie
 • dagelijkse praktijk
 • veranderd rollenpatroon
 • ontmoeting
 • angst voor verlies
 • juiste begeleiding
In januari bepalen we welke acties nodig zijn om het domein van relaties van de participatie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel in de maatschappij te verbeteren. 

Vooruitblik 2020

In het eerste kwartaal van 2020 vinden de laatste dialoogtafels plaats. Ondertussen wordt er gewerkt aan de acties en producten die voortkomen uit de onderzoeksprojecten en dialoogtafels. Er is bijvoorbeeld een kleine boekenreeks in de maak waarin per domein de informatie die we binnen het project hebben opgehaald (onder andere uit afstudeerprojecten en dialoogtafels) zullen weergeven met als doel om kennis en begrip over niet-aangeboren hersenletsel nog breder te verspreiden.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.