Toon zoekbalkToon menu

Gehandicaptensector en verslavingszorg samen aan de slag 20/02/2020

Op 13 februari gingen de deelnemers van het leernetwerk ‘LVB en middelengebruik in het vizier’ aan de slag tijdens de 2e leernetwerkbijeenkomst. Organisaties in de gehandicapten- én de verslavingszorg werken binnen een samenwerkingsgroep aan een vraagstuk waar ze in hun dagelijkse praktijk tegenaan lopen. Uiteindelijk zullen zij gezamenlijk aan de hand daarvan drie kennisproducten (door)ontwikkelen.  

bijeenkomst-lvb-vizier-middelengebruik

De middag begon met een presentatie van Marieke Meppelder van Vilans. Samen met Sherpa, ’s Heeren Loo en Cordaan werkten zij in het project 'Gezonde Omgeving' samen om ouders met een licht verstandelijke beperking van het roken af te helpen. Ze onderzochten welke manieren effect hebben. Marieke vertelde over de aanpak en resultaten van dit project.

Wat heeft jouw organisatie nodig om het gesprek aan te gaan over rookvrije zorg?

Daarna vertelde Joris van Erp en Elske ten Vergert over ‘Samen naar een rookvrije gehandicaptenzorg’. Verschillende zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg hebben 27 januari een uitwisseling gehad over rookbeleid en rookvrije zorg. 

De expertisegroep rookvrije gehandicaptenzorg is net gestart en wil graag in actie komen. Er wordt in ieder geval gewerkt aan een standpunt voor de sector. Zodat er een duidelijk vertrekpunt ontstaat voor organisaties en teams die rookvrij willen worden. De expertisegroep denkt dat rookvrije zorg begint met het creëren van draagvlak bij de teams. Daarom horen zij graag: wat heeft jouw organisatie nodig om het gesprek aan te gaan in de teams over rookvrije zorg? Je kunt denken aan:
•    (Gebundelde) kennis voor begeleiders over de gevolgen van roken
•    Kennis over interventiemogelijkheden bij mensen met een beperking
•    Uitwisseling van ervaringen met andere organisaties en teams
•    (Duidelijker) rookbeleid
•    Hulpmiddelen voor kennis, het gesprek of beleid

pijltje-lvb-beperking-gehandicaptenWil jij jouw ideeën delen en /of meedoen in de expertisegroep? Neem dan contact op met Elske ten Vergert van de VGN via etvergert@vgn.nl.

Aan de slag met de leidraad ‘LVB en middelengebruik’ 

lvb-vizier-gewoon-bijzonder-leidraadTijdens de bijeenkomst werd ook de leidraad onder de aandacht gebracht. Een mooie bundeling van bruikbare kennisproducten waarmee je mensen met een licht verstandelijke beperking en middelengebruik ondersteuning kan bieden. Ben je benieuwd welke kennisproducten zijn opgenomen in de leidraad? Neem hier een kijkje. Of lees de tips voor het toepassen van de leidraad in jouw organisatie

Samen aan de slag met de vraagstukken in het World Café

Een ‘wereld café’ is een gespreksproces voor het delen van kennis waarbij verschillende onderwerpen aan verschillende tafels worden besproken. Tijdens deze bijeenkomst gingen de deelnemers hiermee aan de slag aan de hand van de volgende thema’s:
  • Huidige beleid rondom verslaving in je organisatie 
  • Werken aan deskundigheidsbevordering (zoals leren en kennis delen)
  • Samenwerking met partners 
  • Sociaal domein in relatie tot LVB en verslaving
lvb-vizier-middelengebruik-gewoon-bijzonder

Terugkoppeling binnenring: waar staat het leernetwerk nu?

Na de startbijeenkomst op 7 november zijn de binnenring organisaties van het leernetwerk aan de slag gegaan met hun eigen vraagstuk rondom gehandicapten- en verslavingszorg. Dit doen zij onder leiding van procesbegeleider Renate de Haan. De eerste stappen zijn gezet. 
  1. Jellinek, Amsta en Cordaan werken aan gesprekstool en instructiesheet om (in principe) niet problematisch gebruik, oordeelsvrij (mogelijk voor het eerst) bespreekbaar te maken voor medewerkers binnen de gehandicaptensector.
  2. Prisma, Novadic Kentron en Cello werken aan het beschrijven van een profiel voor aandachtfunctionarissen (binnen gehandicaptensector) verslaving, inclusief voorwaarden/succesfactoren om deze functionarissen als verbindende schakel tussen beide werelden (VG en Verslaving) te laten functioneren.
  3. Cosis, Terwille en de VNN werken aan een procesbeschrijving. Het proces van motiveren hulpvraag tot en met het intakegesprek. Hoe dient dit proces te verlopen om de kans op succesvolle start van een verslavingsbehandeling voor de VG client te realiseren?
De komende tijd werken de verschillende organisaties uit de gehandicaptensector en verslavingszorg samen verder aan hun vraagstukken en bijbehorende eindproducten.    

Over ‘LVB in het vizier’ 

Met het project ‘LVB in het vizier’ hebben we als doel dat mensen met LVB en (problematisch) middelengebruik en/of vermoedens van een stoornis in het gebruik van middelen meer in het vizier komen. We halen kennis op uit de praktijk, bundelen deze en maken de informatie beschikbaar voor álle zorgprofessionals in de gehandicaptenzorg die met deze doelgroep werken. Het project is onderdeel van het onderzoeksprogramma Gewoon Bijzonder

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.