Toon zoekbalkToon menu

Leerwerkgemeenschap met vrijheids-bevorderaars draait op volle toeren 02/01/2020

Wist je dat er heel veel voordelen te noemen zijn, als je methoden om vrijheidsbeperkingen op te sporen en af te bouwen gaat implementeren bij je zorgorganisatie? Met het gebruik van de innovatieve methoden ‘Met Andere Ogen’ of ‘Multidisciplinair Expertise Team’ komt er namelijk steeds meer vrijwillige zorg voor cliënten, waardoor stappenplannen voor afbouw van onvrijwillige zorg veel minder vaak doorlopen hoeven te worden.

leergemeenschap-veiligheid-vrijheidDat ontdekten zorgprofessionals, ervaringsdeskundigen en onderzoekers toen zij in december in hun Leerwerkgemeenschap in gesprek gingen over bevorderende en belemmerende factoren bij implementatie van de methoden Met Andere Ogen (MAO) of Multidisciplinair Expertise Team (MDET). Met behulp van de gekleurde denkhoeden van De Bono, een methode om deelnemers vanuit verschillende perspectieven na te laten denken over een vraag of probleem, kreeg de leerwerkgemeenschap de gelegenheid om vanuit emoties te oordelen over de methoden en het implementatieproces. Daarbij maakten ze gebruiken van: 
  • Emoties (rode hoed)
  • Zakelijkheid (witte hoed)
  • Overdreven optimisme (gele hoed)
  • Pessimisme (zwarte hoed)
  • Oplossingen en alternatieven (groene hoed)

Stappenplan Wet zorg en dwang

tip-vrijheidsbeperkingEen van de deelnemers merkte terecht op dat de twee innovatieve methoden het stappenplan uit de Wet zorg en dwang niet vervangen. ‘Het stappenplan hoort bij de wet en zal altijd doorlopen moeten worden bij de inzet van onvrijwillige zorg.’ De methode Met Andere Ogen vergroot wèl de bewustwording van (verborgen) onvrijwillige zorg en maakt begeleiders kritisch op het eigen handelen. Het Multidisciplinair Expertise Team kan meedenken met teams en cliënten. Ze hebben een adviserende rol als het gaat om alternatieven voor onvrijwillige zorg. Ook kunnen ze het zorgteam ondersteunen om stap voor stap vrijheidsbeperkingen af te bouwen.

Deelnemende organisaties

De leerwerkgemeenschap zijn onderdeel van het door ZonMw gefinancierde project Vrijheid & Veiligheid. Dit project wordt uitgevoerd vanuit het Netwerk Samen Kunnen Kiezen, een samenwerking tussen de Academische Werkplaats VU ’s Heeren Loo en de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (Tranzo, Tilburg University).  Aan de leerwerkgemeenschap MAO en MDET nemen de zorgorganisaties Prisma, S&L zorg, Amerpoort en ’s Heeren Loo deel. Met de Wet Zorg en Dwang in aantocht delen zorgprofessionals hier kennis, ervaring en do’s en don’ts over verspreiding en implementatie van methoden in relatie tot onvrijwillige zorg. Ervaringsdeskundigen van ’s Heeren Loo denken kritisch mee en zorgen ervoor dat het cliëntperspectief nooit uit het oog verloren wordt.


 

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.