Toon zoekbalkToon menu

Inclusie

Online meldpunt voor toegankelijkheid verkiezingen 13/03/2019

Dit jaar moeten de stemlokalen 100% toegankelijk zijn voor mensen met een lichamelijke beperking. Maar zijn ze dat ook? En welke problemen komen mensen met andere beperkingen tegen? Om daar achter te komen heeft het College voor de Rechten van de Mens het online Meldpunt Onbeperkt Stemmen geopend.

online-meldpunt-toegankelijkheid-verkiezingen.jpgHoe goed zijn verkiezingen toegankelijk voor mensen met een beperking? Mensen met een lichamelijke, visuele, verstandelijke of psychische beperking kunnen via mensenrechten.nl/stemmen laten weten hoe zij het stemmen hebben ervaren. Het meldpunt blijft bereikbaar tot en met 2 juni.

Twee verkiezingen

Het Meldpunt Onbeperkt Stemmen is open voor zowel meldingen over de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart als de Europese verkiezingen op 23 mei. Mensen met een beperking die obstakels ervaren kunnen ook aangeven of zij hier oplossingen voor weten.

Toegankelijkheid voor mensen met een beperking

Problemen rond toegankelijkheid kunnen gaan over:

  • Is het stemlokaal goed bereikbaar, ook bijvoorbeeld met een rolstoel?

  • Hoe duidelijk is het stembiljet?

  • Weten de stembureaumedewerkers wanneer mensen met een beperking hulp mogen krijgen bij het stemmen?

Het College voor de Rechten van de Mens is toezichthouder op de naleving van het VN-verdrag handicap dat sinds juli 2016 in Nederland geldt. De meldingen op het meldpunt kan het College gebruiken om bij de regering aan te dringen de toegankelijkheid van verkiezingen te verbeteren.

VN-verdrag Handicap

Het College is toezichthouder op de naleving van het VN-verdrag handicap. Hierin staat onder andere dat mensen met een beperking het recht hebben om zonder obstakels te kunnen stemmen.

Bron: website Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland


 

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.