Toon zoekbalkToon menu

Regeldruk

Administratieve lasten langdurige zorg moeten omlaag 28/10/2019

Wat merken zorgprofessionals van alle maatregelen om de regeldruk in de zorg terug te dringen? Minister de Jonge deed in een kamerbrief verslag over de voortgang van het programma (Ont)regel de zorg. Van de 155 maatregelen en acties om de administratieve lasten te verminderen, zijn er nu 60 gerealiseerd.

‘In de afgelopen periode zijn veel aangekondigde maatregelen uitgevoerd, maar de merkbaarheid op de werkvloer laat nog te wensen over’, schrijft De Jonge in zijn Kamerbrief van 4 oktober 2019. Bij de Kamerbrief is een Merkbaarheidsscan van KPMG gepubliceerd waarin de administratieve lasten per sector gemeten zijn en in de toekomst verder gemonitord worden.

Knelpunten gehandicaptenzorg

Uit een enquête van KPMG onder 533 professionals uit de gehandicaptenzorg blijkt dat zij gemiddeld 33% van hun werktijd aan administratie besteden. Dit is meer dan zorgmedewerkers acceptabel vinden, namelijk 22% van hun tijd.

In de Merkbaarheidsscan worden een aantal knelpunten genoemd waarop zorgmedewerkers actie willen om de ervaren lastendruk te verminderen:

  • Vereenvoudigen van regeling meerzorg.
  • ​Versimpelen van aanmaken en bijhouden ECD.

Kansen minder regeldruk

Naast knelpunten zijn ook drie extra kansen genoemd voor de ouderen- en gehandicaptenzorg om de ervaren regeldruk terug te dringen. Dit zijn:

  • Overbodige evaluaties en/of frequenties daarvan aanpassen.
  • Digitaliseren en automatiseren van administratieve werkzaamheden (bijv. medicijnen aftekenen via een app).
  • Terugdringen van het aantal formulieren dat ingevuld moet worden.

Concrete invulling van de kansen

‘De genoemde kansen uit de merkbaarheidsscan zijn nog redelijk abstract.’ reageert Elsbeth Zielman, adviseur verminderen regeldruk bij Vilans. ‘Vanuit de deelnemende organisaties aan de schrapsessies horen wij al concrete invullingen van de kansen. Zo worden in veel organisaties de evaluaties van bewoners nog standaard 2 keer per jaar gedaan, terwijl dat niet perse hoeft voor Wlz-cliënten. Je mag deze evaluatie 2 keer per jaar aanrijken aan de cliënt. Dit is dus maatwerk. Een concreet voorbeeld van formulieren die standaard ingevuld worden en die organisaties op de schop willen nemen zijn de schoonmaaklijsten.’

Wat zijn volgens jou kansen om de regeldruk in de gehandicaptenzorg te verlagen? Laat het ons weten in een reactie hieronder.

Schrapsessies gehandicaptenzorg

Een van de maatregelen om de regeldruk terug te dringen zijn de schrapsessies. Er zijn tot nu toe 14 schrapsessies voor de langdurige zorg geweest, waar 519 professionals van 58 verschillende zorgorganisaties aan hebben deelgenomen. Wil je net als deze zorgorganisaties de regeldruk binnen jouw organisatie terugdringen?

Bronnen

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.