Toon zoekbalkToon menu

Autisme

Half miljoen voor Academische Werkplaats Autisme 21/12/2018

Hoe kunnen we mensen met autisme en hun naasten nog meer betrekken bij de samenleving? De overheid (ZonMw) wil met een subsidie van een half miljoen een vervolg geven aan de Academische Werkplaats Autisme.

academische-werkplaats-autisme-participatieMeedoen wordt steeds belangrijker in de maatschappij. Mensen met autisme ervaren vaak beperkingen die het meedoen moeilijk maken. Dit kan verbeteren door betere verspreiding van kennis over autisme. Het gaat dan vooral om evidence-based diagnostiek, behandeling, begeleiding en ondersteuning.

Wat is het probleem?

De zorg voor mensen met autisme en hun naasten sluit vaak onvoldoende aan bij hun wensen. Ze lopen vast bij instanties als er een probleem is op meerdere levensterreinen, zoals thuis, op school, werk of in vrije tijd. Er zijn twee oorzaken voor dit probleem:
 • Kennis over autisme heeft niet overal hetzelfde niveau. Er zijn verschillen in kennis tussen professionals en binnen sectoren.
 • De wensen van mensen met autisme worden onvoldoende meegenomen in het ontwikkelen van kennis over autisme en zorg.

Oplossing voor meer participatie

We kunnen samen stappen zetten als er betere samenwerking plaatsvindt bij het ontwikkelen en doorvoeren van kennis. Hierbij gaat het om kennisuitwisseling tussen verschillende doelgroepen:
 • mensen met autisme van alle leeftijden- met of zonder een verstandelijke beperking;
 • hun naasten;
 • de praktijk (diverse zorg- en onderwijspartijen);
 • onderzoek;
 • onderwijs (aan professionals);
 • beleidsmakers.

Wat is de AWA?

Binnen de academische werkplaats Autisme (AWA) werken cliëntorganisaties, gemeenten en organisaties die zich specialiseren in autisme samen. Denk bijvoorbeeld aan TOP GGZ afdelingen, LVB en/of Jeugdzorgorganisaties, universitaire centra en hogescholen. De partijen ontwikkelen kennis en producten, zodat de ondersteuning van mensen met autisme verbetert.

Wat gaat de AWA met de subsidie doen? De AWA gaat:
 • samenwerken met mensen met autisme van alle leeftijden en met of zonder een verstandelijke beperking.
 • in kaart brengen welke kennis nodig is. De informatie wordt gebruikt als input voor een nationale kennisagenda autisme.
 • een aanpak ontwikkelen die mensen met autisme helpt om prettiger samen te leven.
Bron: GGZnieuws

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.