Toon zoekbalkToon menu

Subsidieoproep Verstandelijk beperkte ouderen met (beginnende) dementie 17/03/2017

ZonMw heeft een subsidieoproep opengesteld over verstandelijk beperkte ouderen met (beginnende) dementie. De bedoeling is om in 2 stappen te komen tot een multidisciplinair netwerk of samenwerkingsverband dat kennis over de doelgroep gaat bundelen, verspreiden en toepassen.

De deadline voor het indienen van subsidieaanvragen: 11 mei 2017 om 14:00 uur. Lees meer op de website van ZonMw.

Ontwikkeling van dementie bij mensen met een verstandelijke beperking

Bij mensen met een verstandelijke beperking begint het verouderingsproces vaak eerder en sneller dan bij mensen zonder deze beperking. Ook het ontwikkelen van dementie hoort hier bij. Vanwege de complexiteit herkennen professionals beginnende dementie niet altijd tijdig bij deze groep. Daardoor kunnen zij geen optimale zorg en ondersteuning verlenen.

Gefaseerd

Het project bestaat uit 2 fasen: een startsubsidie en een hoofdfase. De startsubsidie kan worden aangevraagd door een kernteam van deskundige en relevante partijen en is erop gericht een multidisciplinair netwerk of samenwerkingsverband op te bouwen.

Het geformeerde netwerk kan, na afronding van de startsubsidie, een subsidieaanvraag indienen voor de hoofdfase, waarin kennis rond verstandelijk beperkte ouderen met (beginnende) dementie wordt gebundeld, verspreid en toegepast. Met als doel tijdige signalering, en daarop aansluitend betere zorg en ondersteuning voor de doelgroep.

Over de oproep

De huidige subsidieoproep is, vooruitlopend op het nieuwe programma Langdurige Zorg, opgesteld in samenwerking met de ZonMw-programma’s Gewoon Bijzonder en Memorabel.

Meer informatie

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.