Toon zoekbalkToon menu

Niet-aangeboren hersenletsel

Traumatisch hersenletsel bij kinderen onderschat 04/01/2017

De gevolgen van traumatisch hersenletsel (THL) bij kinderen worden onderschat, vooral als het gaat om licht traumatisch hersenletsel. Dit blijkt uit onderzoek van Marsh Königs (Vrije Universiteit Amsterdam).

Traumatisch hersenletsel bij kinderen onderschat

Königs toont aan dat ook licht THL bij kinderen blijvende gevolgen kan hebben, zoals problemen met het cognitief functioneren of gedragsmatige problematiek. Vooral als na letsel sprake is van een verlaagd bewustzijn, schedelfractuur of meermaals braken is er kans op blijvende cognitieve en gedragsmatige beperkingen. Het is dan ook van groot belang dat kinderen met THL nauwkeurig in hun ontwikkeling worden gevolgd, om problemen snel te signaleren en deze zo mogelijk te behandelen.

Jaarlijks komen ongeveer 15.000 kinderen in Nederland bij de EHBO met traumatisch hersenletsel, dat zijn er ruim 30 per dag.

 

Remming van de ontwikkeling

THL kan op verschillende manieren ontstaan, bijvoorbeeld door een val of verkeersongeluk. Königs vond in zijn onderzoek verschillende verklarende mechanismen die de ontwikkeling van kinderen met THL kunnen remmen, zoals verstoringen van aandachtsprocessen, een verminderd leervermogen en stoornissen in de verwerking van sensorische informatie.

Königs: 'Het zich ontwikkelende brein blijkt een vergrote kwetsbaarheid te hebben voor THL. De rijping van het brein voltooit zich pas rond het 30e levensjaar. THL kan deze normale rijping ontregelen. Cognitie speelt een cruciale rol in veel aspecten van het functioneren na THL, zoals sociaal gedrag, schoolprestaties, beroepskansen en kwaliteit van leven. Daarom is het cruciaal dat langdurige (zo niet levenslange) follow-up plaatsvindt van kinderen met ernstig THL.'

Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel

 

Ook de Hersenstichting onderkent deze problemen en ontwikkelde daarom in nauwe samenwerking met patiënten, naasten (veelal ouders) en professionals uit de zorg de Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel (THL) voor kinderen en jongeren.Hierin staat beschreven wat kinderen, jongeren en hun ouders mogen verwachten aan zorg vanaf het ontstaan van hersenletsel tot het leven en omgaan met de gevolgen.

Bron: Hersenstichting

Meer informatie over hersenletsel

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.