Toon zoekbalkToon menu

Inclusie

Tweede Kamer neemt moties over toegankelijkheid en regelarme zorg aan 18/11/2016

Op 15 november nam de Tweede Kamer moties aan over de gehandicaptenzorg. Onder andere die over uitwerking van toegankelijkheid uit het VN-verdrag, het onderzoek naar het geld dat gemeenten overhouden en de regelarme zorg.

Tweede Kamer Begroting

Tijdens het debat zijn de belangrijkste moties voor de gehandicaptenzorg aangenomen. De moties over het zorgplan en de eigen bijdrage zijn verworpen. De motie rond vervoer is aangehouden en komt volgende week opnieuw aan de orde.

VN-verdrag

Eén van de moties, Volp c.s. verzoekt de regering een aangepaste concept Aangepaste Maatregel van Bestuur vóór 15 december 2016 naar de Tweede Kamer te sturen. Deze moet voldoen aan dat wat noodzakelijk is voor mensen met een chronische ziekte of handicap. Er was vooral kritiek op de vaagheid en vrijblijvendheid van de AMvB.

Niet ingezette middelen sociaal domein

Met de motie Voortman c.s. wordt de regering verzocht te onderzoeken wat de oorzaken zijn dat gemeenten in totaal 1,2 miljard overhielden en vervolgens te bekijken wat voor oplossingen geboden kunnen worden. De VGN vindt dat dit geld alsnog aan hulp en ondersteuning moet worden uitgegeven.

Regelarme zorg

De motie Keijzer verzoekt de regering om op basis van de resultaten van het experiment Regelarme Zorg regels te schrappen en de Kamer voor het zomerreces te informeren over hoeveel uren er in praktijk zijn vrijgespeeld voor zorg, aandacht en verpleegkundige handelingen.

Vervoer

De Kamer heeft de motie over het onderzoek naar de tarieven vervoer nog aangehouden. De staatssecretaris overlegt eerst met de Nederlandse Zorgautoriteit en informeert de Kamerleden daarover tijdens het debat over de Wlz. Dan wordt besloten of nog over de motie wordt gestemd.

Bestuursverbod

De motie over een bestuursverbod voor disfunctionerende bestuurders in de gehandicaptenzorg, ouderenzorg, de jeugdzorg en de GGZ is aangehouden. De minister stuurt een overzicht naar de Kamer over wat op dit terrein al mogelijk is en welke meerwaarde het voorstel in de motie heeft.

Lees het uitgebreide verslag van de begrotingsbehandeling VWS op 9 en 10 november

Bron: de VGN

Lees meer over politieke ontwikkelingen

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.