Toon zoekbalkToon menu

Gewoon Bijzonder

Stand van zaken Netwerk-ICT 23/08/2018

Hoe staan de drie subprojecten binnen het project 'Sociale relaties bevorderen met ICT' ervoor?

  • Project 1: Serious Game 'Jij & IK' door Suze van Wijngaarden

Hoe ver sta je?

Halverwege december 2016 ging het onderzoek van start onder aanvoering van promovendus Suze van Wijngaarden. Inmiddels is al veel werk verzet. Zo is er een mooie samenwerking gestart tussen ervaringsdeskundigen van stichting Ons Tweede Thuis en de onderzoekers, waarbij zij zelfs een diploma van de cursus ‘Samen Sterk’ hebben ontvangen. Verder zijn er interviews afgenomen bij mensen met een LVB en zijn er samen met ervaringsdeskundigen filmpjes gemaakt voor de ontwikkeling van een nieuw meetinstrument. Het nieuwe meetinstrument zal gebruikt worden om sociale informatieverwerking en stress te meten. Een andere belangrijke gebeurtenis is de start van de ontwikkeling van de serious game. Samen met ervaringsdeskundigen is het thema voor het computerspel gekozen: Reizen!

suze-ict-netwerk-gewoon-bijzonder-serious-gameWat wil je dat iedereen weet?

De ontwikkeling van de serious game ‘Jij & Ik’ is gestart! De serious game is een computerspel wat leuk is, maar ook leerzaam. Het spel wordt ontwikkeld voor volwassenen met een LVB. Het doel van het spel is om beter te leren mentaliseren. Dat wil zeggen dat je leert om gevoelens en gedachten van jezelf en van anderen beter te begrijpen. Wil je meer weten of meedenken met het onderzoek naar de game? Kom dan naar onze NetWerk Middag op 10 november 2017 (zie www.socialerelatiesenict.nl voor meer informatie).

Waarmee ga je de komende tijd mee aan de slag?

De komende maanden staan er nog veel spannende dingen op het programma, maar het belangrijkste is natuurlijk de serious game. Het computerspel zal in samenwerking met de ervaringsdeskundigen verder ontwikkeld worden. Verwacht wordt dat de game in juni 2018 klaar zal zijn en daarna kan het echte onderzoek beginnen! Vanaf dan zullen participanten geworven worden en zullen de onderzoekers hun data verzamelen.

Waar wilde je input over verzamelen?

Ken je mensen met een LVB die graag mee willen denken met het onderzoek? Of ken je mensen die graag participant zouden willen zijn in het onderzoek? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Suze van Wijngaarden (s.van.wijngaarden@vu.nl).

  • Project 2: Instrument Aansluiten & Stimuleren door Hanna Blom-Yoo

Hoe ver sta je?

Ongeveer een half jaar geleden begon Hanna Blom-Yoo met haar onderzoek naar het instrument Aansluiten & Stimuleren. Met dit instrument kunnen begeleiders beter aansluiten bij het gedrag van mensen met een ernstig meervoudige beperking (EMB), waardoor ze ook weer makkelijker gestimuleerd kunnen worden in het zetten van nieuwe stappen. Verder is het fijn om te kunnen achterhalen of de persoon met EMB stress heeft, zodat daar ook op een goede manier op gereageerd kan worden.
Voor het ontwikkelen van dit instrument zal gebruik gemaakt worden van videobeelden. Studenten van de Hogeschool van Amsterdam en van het ROC Amsterdam zullen helpen bij de analyse van deze beelden. Er hebben zich al twee studenten aangemeld voor dit project.

ict-promotie-sociale-relaties-gewoon-bijzonderWat wil je dat iedereen weet?

We zullen de “slimme sok” gebruiken om de betrouwbaarheid van het instrument te testen. Deze “slimme sok” meet via sensoren op de voet hoeveel stress de persoon heeft. Collega Kyra Frederiks heeft deze “slimme sok” ontwikkeld voor haar eigen promotie onderzoek. Mooi om zo samen te mogen werken met anderen! 

Waarmee ga je de komende tijd aan de slag?

Binnenkort ga ik het instrument Aansluiten & Stimuleren ontwikkelen. Ook ga ik bedenken welke instructies ik de studenten ga geven die mij helpen bij het analyseren van de videobeelden. Na het ontwikkelen van het instrument zullen we het gaan toetsen binnen de betrokken instellingen Bartiméus, Cordaan en Ons Tweede Thuis.

Waar wilde je input over verzamelen?

Ik ben benieuwd waar ouders van kinderen met een EMB tegenaan lopen in de communicatie met hun kind. Welk gedrag van je kind vind je moeilijk te begrijpen? Wat zijn de dingen die je doet om je kind te kalmeren, te corrigeren of te troosten? Ik heb zelf een dochter van 7 met EMB, dus ik weet hoe belangrijk het is om naar de verhalen van ouders te luisteren bij het ontwikkelen van mijn instrument Aansluiten & Stimuleren. Ook zou ik de begeleiders van mensen met EMB willen vragen naar hun input. Hoe ervaren zij het contact met ouders als het (probleem)gedrag van de persoon met EMB besproken wordt? Wat verwachten zij van het instrument Aansluiten & Stimuleren?

Als je hierover wilt meedenken in de adviesgroep, neem dan contact op met Hanna Blom-Yoo: h.yoo@vu.nl en 020-5988884. Zowel ouders als begeleiders van mensen met EMB zijn welkom!

  • Project 3: HiSense APP MVB+LVB door Evelien van Wingerden 

Hoe ver sta je?

Een half jaar geleden startte Evelien van Wingerden met het ontwikkelen van de HiSense APP MVB+LVB. Deze mini-cursus is bedoeld voor ouders en begeleiders van personen met een lichte of matige verstandelijke beperking. De APP bouwt voort op een eerdere versie (bedoeld voor ouders en begeleiders van personen met EMB, te vinden op www.embinbeeld.nl). Daardoor gaat het snel: In overleg met zorgprofessionals en ervaringsdeskundigen is er een voorlopige versie gemaakt die nu verder ontwikkeld wordt.

ICT-sociale-relaties-onderzoek-gewoon-bijzonder-app-emb-lvbWat wil je dat iedereen weet?

Het is belangrijk om ècht te blijven luisteren naar de ander! Iemand die zich gezien voelt zal minder stress ervaren. Die rust geeft je ruimte om te leren en je te ontwikkelen. De HiSense APP MVB+LVB wil ouders en begeleiders van personen met MVB of LVB helpen om zich (weer) bewust te worden van hun eigen handelen. Door middel van vier meerkeuzevragen per dag leer je om alert te zijn op signalen van je kind of cliënt en op een goede manier in te spelen op zijn/haar wensen en behoeften.

Waarmee ga je de komende tijd aan de slag?

De komende tijd wordt een voorlopige versie de HiSense APP MVB+LVB getest. Ook vragen we enkele ouders en begeleiders om de inhoud te beoordelen. Zijn de vragen duidelijk? Zijn de voorbeelden herkenbaar? Aan de hand van al deze feedback wordt de APP verder aangepast.

In het voorjaar van 2018 start het wetenschappelijk onderzoek naar het effect van de HiSense APP. Daarom gaan we dit najaar binnen drie partner-organisaties (Ons Tweede Thuis, Bartiméus en Cordaan) aan de slag om deelnemers te zoeken voor het onderzoek.

Waar wilde je input over verzamelen?

Als je hierover wilt meedenken in de adviesgroep, neem dan contact op met Evelien van Wingerden: e.van.wingerden@vu.nl. Of kom op 10 november naar onze NetWerk middag als je meer wilt horen over onze drie projecten!

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.