Toon zoekbalkToon menu

Verstandelijke beperking

Oproep voor inzendingen Ds. Visscherprijs 2018 29/08/2017

De Ds. Visscherprijs wordt eenmaal in de twee jaar toegekend aan een onderzoeker die een waardevol proefschrift heeft gepubliceerd op het gebied van (de ondersteuning van en de zorg aan) mensen met een verstandelijke beperking. Onderzoekers kunnen zich aanmelden voor 1 november 2017.

visscherprijs-proefschrift-verstandelijke-beperking-prijs-aanmelden

De prijs is een initiatief van het Ds. J.A. Visscherfonds, in samenwerking met NTZ (Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen) en Koninklijke Van Gorcum.

Inzenden van publicaties

Om voor beoordeling in aanmerking te komen zijn de volgende criteria voor het proefschrift van toepassing:

  • je mag jezelf of iemand voordragen
  • gepubliceerd door een Nederlander of een Nederlandstalige Belg
  • geschreven in de Nederlandse of Engelse taal
  • in zevenvoud ingezonden en voorzien van een volledig ingevuld aanmeldingsformulier
  • op het terrein van zorg aan en ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking
  • verdedigd in de periode 1 november 2015 tot 1 november 2017
  • het is een wetenschappelijke verhandeling
  • onderzoeksresultaten zijn praktisch van aard en/of verbeteren de maatschappelijke positie van mensen met een verstandelijke beperking
  • jury kijkt ook naar toegankelijkheid, originaliteit en maatschappelijke relevantie

Het aanmeldformulier is op te vragen bij het secretariaat (tel: 0031-306923494 of ruud.geus@planet.nl) en de inzendtermijn voor de Ds. Visscherprijs sluit op 1 november 2017 (adres: Drs. R.F.B. Geus, Korte Bergweg 33, 3712 AE  Huis ter Heide in Utrecht). Alle inzenders krijgen een bevestiging van ontvangst van de publicatie.

Uitreiking Ds. Visscherpijs 2018

Uit de inzendingen selecteert de jury drie proefschriften die voor de prijs worden genomineerd. Uit de genomineerden draagt de jury vervolgens een winnaar van de Ds. Visscherprijs voor. Op donderdag 22 maart 2018 zal de prijs voor de twaalfde maal worden uitgereikt. De winnaar ontvangt een geldbedrag van € 10.000,00 netto. Voor de genomineerden, die als tweede en derde worden verkozen, zijn prijzen van € 5.000,00 netto beschikbaar.

Achtergrond van de prijs en jury

De Ds. Visscherprijs is genoemd naar Ds. J.A. Visscher, die destijds de Nederlandse Centrale voor Praktische Hulpverlening (PH) heeft opgericht en een zorgfilosofie ontwikkelde. Deze filosofie is gebaseerd op normalisatie en integratie van mensen met een verstandelijke beperking. Bij de ontkoppeling van de PH en de Stichting Volwassenzorg, de exploitant van de Groesbeekse Tehuizen (thans onderdeel van Pluryn) is de Stichting Ds. J.A. Visscherfonds opgericht om het onderzoek te stimuleren ten behoeve van mensen met een verstandelijke beperking.

Bron: VGN