Toon zoekbalkToon menu

Gewoon Bijzonder

Vlog: Terugblik congres in Leuven 14/02/2017

Het verslag – in het lang en in het breed - van het congres in Leuven

Door Henriëtte Sandvoort

Sofie en ik hebben een congres bijgewoond en dat ging over kwalitatief onderzoek. We zijn dinsdag 7 februari vertrokken en vrijdag 10 februari weer thuisgekomen. Sofie en ik hebben elkaar ontmoet in Utrecht en zijn toen doorgereisd naar Leuven. Het was een lange reis met 2 keer overstappen, maar het verliep zeer aangenaam.

Hotel

Toen we in Leuven aankwamen, moesten we wel even zoeken naar het hotel, maar uiteindelijk hebben we deze gevonden. Het was een mooi hotel, maar wat wel opvallend was, was dat ik een aangepaste kamer kreeg. Ik heb een visuele beperking, maar dat wil nog niet zeggen dat ik een kamer moet krijgen die eigenlijk bedoeld is voor mensen in een rolstoel. Ik stond hier verbaasd van te kijken, maar moest er ook wel om lachen.

Openingslezing 7 februari

De eerste avond gingen we naar de openingslezing van het congres. We werden van harte welkom geheten. De spreker vertelde over de inhoud van het congres en de lezingen. Deze openingslezing ging erover dat onderzoekers interessant en spannend materiaal moeten hebben om goed onderzoek te kunnen doen. Ook is het belangrijk dat je als onderzoeker op zoek gaat naar vernieuwende informatie, zodat het uitdagend en inspirerend blijft voor anderen. Het ging ook over reflexiviteit. Hiermee wordt bedoeld; de interactie tussen de onderzoeker en de wereld, wederzijdse beïnvloeding. Deze lezing heeft me wel aan het denken gezet, want je moet steeds weer op zoek naar nieuwe stof voor je verdere plannen en hoe je hierin met andere samen gaat werken.

Woensdag 8 februari

Onderzoek bij blinden en slechtzienden

Woensdagochtend hebben Sofie en ik een lezing bijgewoond die vooral ging over onderzoek bij blinde en slechtziende mensen en welke zintuigen zij gebruiken. Het gaat dan vooral om het ruiken, voelen, horen, en het geheugen. Ik als co-onderzoeker kan met mijn visuele beperking een waardevolle bijdrage leveren aan dit onderzoek. Juist omdat mijn andere zintuigen extra zijn ontwikkeld kan ik anderen hierin versterken. Ik ben bijvoorbeeld gevoeliger voor geluid, en voor sfeer. De visuele signalen pik ik op een andere manier op.

Bij mensen die goed zicht hebben zijn de andere zintuigen minder sterk ontwikkeld en ze zijn vaak sneller afgeleid door de visuele signalen om hun heen. Ze gebruiken minder het geheugen, gehoor, gevoel, reuk, enzovoorts.

Het mooiste zou zijn als je als onderzoeker je lichaam ziet als een gevoelig instrument dat zich open stelt en alle zintuigen gebruikt. Als onderzoeker maak je deel uit van de wereld. Het lichaam speelt een belangrijke rol bij het doen van onderzoek. Als je bijvoorbeeld een tekst leest heb je je lichaam nodig om de tekst te verwerken. Bijvoorbeeld: schrijven, tekenen, maken.

Jazzmuziek

In deze lezing wordt een methode van kwalitatief onderzoek beschreven waarin jazz-muziek centraal staat. Het proces is het product. Er is improvisatie. Onderzoekers hebben verschillende expertises. Het gaat erom dat je in elkaar leert te investeren. In vertrouwen, in wederzijds respect, etc.

Verslag van een interview

  • Hierin is het belangrijk dat je geen leestekens gebruikt bij het neerschrijven van een gesprek.
  • Blijf zo dicht mogelijk bij de taal van degene die aan het woord is.
  • Belangrijk: openheid en aandacht voor diversiteit bij onderzoekers en in onderzochten.
  • Belangrijk: onderzoekers zijn mensen: hoe mensen dingen interpreteren is afhankelijk van je achtergrond.

Analyse van een interview

Er werd een oefening gedaan die onderzoekers en co-onderzoekers kunnen gebruiken bij interviews. We kregen een lijst met verschillende codes en een stuk tekst die je moest lezen. De codes of woorden die je tegen kwam in de tekst moest je dan in die lijst aankruisen. Deze gebruiken onderzoekers en co-onderzoekers om een interview te kunnen analyseren.

Ik vond dit een fijne workshop, omdat ik deze methode voor ons onderzoek ook zou kunnen gebruiken.

Onderzoek doen vanuit je eigen levensverhaal

De laatste lezing van deze dag was het schrijven en vertellen over je eigen levensverhaal. In deze workshop deden ervaringsdeskundige co-onderzoekers met een beperking hun verhaal. Het doel van het schrijven van hun levensverhaal was voor iedereen verschillend. Deze kennis gebruiken ze ook bij het doen van onderzoek. We mochten na hun presentatie vragen stellen. Ik vond dit een boeiende lezing, omdat dit aansluit op wat ik aan het doen ben. Je gebruikt je eigen ervaringen bij het doen van onderzoek.

Er waren een aantal sprekers die aan bod kwamen. Iedere spreker vertelde over de manier waarop ze met hun beperking omgaan, wat voor barrières ze tegenkomen in de samenleving maar dat ze toch op hun manier een plek weten te krijgen in die samenleving, al is die weg nog zo lang. Het komt er op neer dat je meer moeite moet doen om er bij te horen, en dat er helaas nog steeds sprake is van uitsluiting, wat erg confronterend is. Iedere spreker maakt gebruik van de mogelijkheden die er zijn om toch zo goed mogelijk mee te kunnen doen. Het zou eigenlijk gewoon moeten zijn.

Donderdag 9 februari

Emoties in onderzoek

In de ochtend hebben we een lezing bijgewoond die vooral ging over emoties in onderzoek. Er werd verteld wat het doen van onderzoek met je emoties kan doen. Als je helemaal in een flow zit en je bent zo in de activiteit betrokken dat je de wereld om je heen vergeet. Volledig gefocust.

Het geeft je positieve emoties zoals: positieve gevoelens, positief zelfbeeld, geluk.

Er werd in deze lezing gesproken over de alternatieve manieren om onderzoek te doen. Zoeken naar manieren om contact te maken.

Bijvoorbeeld het maken van foto’s. Foto’s die geknipt en gemaakt zijn en door de mens gevormd. Dit zorgt voor nieuwsgierigheid. Foto’s doen iets met je emoties en gevoel.

Ook wordt er onderzoek gedaan via gedichten. Hierdoor kun je beter begrijpen hoe jongeren zich kunnen handhaven in de samenleving, en welk groepsproces ze doormaken. Deze methode laat het toe om gevoelens binnen te laten komen tijdens je interview, verslag, je onderzoek.

Ik heb dit ervaren als een interessante lezing, omdat dit methodes zijn die wij in ons onderzoek ook zouden kunnen gebruiken.

Participatief onderzoek

Bij deze lezing ging het over de samenwerking tussen mensen met en zonder beperking. Hierbij gaat het om de gelijkwaardigheid, geen discriminatie en helder taalgebruik naar elkaar. Hierin speelt ook de politiek, en het VN-verdrag een grote rol. Er werd gesproken over onderzoek naar gelijkwaardigheid, toegankelijkheid. Bij gelijkwaardigheid hoort ook dat je goed naar elkaar luistert en elkaar kunt begrijpen. Ook is het belangrijk dat je vragen aan elkaar leert stellen. Het kost veel energie als je naar iets moet luisteren wat je niet begrijpt.

Doordat mensen met en zonder beperking met elkaar samenwerken ontstaat er nieuwe kennis van beide kanten. De ervaringskennis van mensen met een beperking is waardevol voor de samenwerking met professionals en andere wetenschappers. Participatie is niet alleen gericht op mensen met een beperking, maar ook voor mensen van een andere afkomst, vluchtelingen hebben recht op een plek in de samenleving. In de samenwerking met elkaar leer je ook te improviseren.

Het is ook belangrijk dat als je samenwerkt in onderzoek een ontmoetingsplaats hebt waar je informatie kunt samenbrengen en nieuwe kennis kunt opdoen.

Ook is er gesproken over mensen met een ernstig meervoudige beperking. Zij worden niet vaak betrokken in het doen van onderzoek. De uitdaging is om voor deze groep op zoek te gaan naar passende onderzoeksmethodes zodat ze toch op hun manier mee kunnen doen. Welke woorden moeten wij gebruiken om hun te begrijpen? Hoe moeten wij hen observeren? Hierin geldt ook dat zij ook van waarde zijn en dat men voor hen respect heeft.

Zoals boven al is benoemd bevestigt het VN-verdrag van mensen met een beperking nog eens dat iedereen gelijke rechten en kansen heeft in de samenleving. Of je nou licht verstandelijk beperkt bent of ernstig meervoudig beperkt of visueel beperkt, je doet gewoon mee.

Het is ook belangrijk om na te denken hoe je mensen met een beperking in beeld brengt en hoe ze invloed kunnen uitoefenen in het onderzoek. Wat voor risico’s en verantwoordelijkheden brengt dit met zich mee. Hoe gaan we dit publiceren?

Eigen presentatie

De laatste lezing van deze dag was onze eigen presentatie over het project Samen werken Samen leren. Sofie en ik hielden samen met Alice Schippers en Geert Van Hove een presentatie over ons onderzoek. Ik vertelde over het project en over de samenwerking in dit onderzoek en mijn ervaringen hiermee. Ook heb ik verteld wat ik belangrijk vind in de samenwerking met elkaar. Het is vooral heel belangrijk dat je elkaar leert kennen, zodat je voorbereid het onderzoek in gaat. Ook heb ik verteld dat je veel van elkaar kunt leren, als je maar de tijd en geduld neemt. Ik heb ook verteld dat je niet alleen naar elkaar kijkt, maar ook naar jezelf (zelfreflectie).

Sofie vertelt over haar stuk in het onderzoek en over hoe ze de samenwerking met mij ervaart. Ze vertelt dat we elkaar goed kunnen aanvullen gebruik maken van elkaars kwaliteiten, en elkaar ondersteunen bij de dingen waar we minder goed in zijn. We zijn gelijkwaardige partners die samen onderzoek doen, maar dat het zoeken is naar elkaar. Dat kost tijd.

Aan het begin van de presentatie werd een filmpje vertoond waarin Sofie en ik te zien zijn in een stoere Cabrio.

https://www.youtube.com/watch?v=pOT2iRiEps4

Aan het einde van de lezing vroegen we aan het publiek in één woord op te schrijven hoe ze deze lezing ervaren hebben. Ik heb als woord opgeschreven BRUIZEND. We gingen allemaal naast elkaar gaan staan, met het stuk papier met daarop het geschreven woord. Sofie maakte hier een filmpje van.

https://www.youtube.com/watch?v=MyavytBnyrU

Vrijdag 10 februari

Sofie en ik gingen nog voor de laatste keer ontbijten en daarna gingen we weer met het openbaar vervoer naar huis.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.