Toon zoekbalkToon menu

Hoe gaat het met de naleving van het VN-verdrag handicap? 04/12/2018

Op 3 november was de internationale dag voor mensen met een beperking. Het College voor de Rechten van de Mens maakte van dit moment gebruik en bracht een rapport uit. Hoe staan we er voor als het gaat om de naleving het VN-verdrag in Nederland? 

Resultaten rapport  

De Nederlandse overheid heeft de afgelopen twee jaar stappen gezet om mensen met een beperking meer mee te laten doen in de maatschappij. De aanpassingen die daarvoor nodig zijn gaan wel langzaam. Dit staat in het rapport dat het College voor de Rechten van de Mens deelde met het VN-comité. Zij zijn toezichthouder en bekijken of het verdrag wordt uitgevoerd. 

Download het rapport

Aandachtspunten 

Mensen met een beperking ervaren een aantal verschillen ten op zichte van mensen zonder beperking. 
  • Minder eigen inbreng, omdat ze onder een mentor vallen. Dit sluit niet aan bij het VN-verdrag. 
  • Minder kansen in het onderwijs (velen moeten verplicht naar het speciaal onderwijs).
  • Op de arbeidsmarkt worden weinig mensen met beperking in dienst genomen.
  • De wachttijd in de gezondheidszorg is lang. Dit heeft twee gevolgen: verlies van werk of het oplopen van schulden.
  • De ondersteuning verschilt per gemeente.

Positieve ontwikkelingen

Naast de verbeterpunten zijn er ook positieve ontwikkelingen om mensen met een beperking zelfstandig aan de samenleving te laten deelnemen.
  1. toegankelijkere verkiezingen
  2. uitbreiding van de wet als het gaat om gelijke behandeling van mensen met een beperking
  3. ontwikkeling van het programma ‘Onbeperkt Meedoen’ (hierin staan afspraken en mensen met een beperking denken actief mee)
Bron: College voor de rechten van de mens

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.