Toon zoekbalkToon menu

Zorg en dwang

Kamer debatteert twee dagen over zorg- en dwangwetten 09/01/2018

De Eerste Kamer debatteert maandag 15 en dinsdag 16 januari 2018 met de ministers De Jonge (VWS) en Dekker (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Blokhuis (VWS) plenair over drie wetsvoorstellen die te maken hebben met zorg en dwang. Op 23 januari wordt over de wetsvoorstellen gestemd.

wet-zorg-dwang-eerste-kamer-januari-stemmen-gehandicaptensector

Drie wetsvoorstellen

De Eerste Kamer zal drie wetvoorstellen bespreken, namelijk:

  1. Wet forensische zorg (32.398)
  2. Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (31.996)
  3. Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (32.399)

De drie wetsvoorstellen zijn nauw met elkaar verweven en daarom heeft de Eerste Kamer ervoor gekozen om deze gezamenlijk te behandelen.

Plenaire debat

Het plenaire debat begint maandagavond 15 januari 2017 (18.00 uur) met de eerste termijn van de Kamer. Hiervoor hebben zich 12 senatoren als spreker aangemeld voor in totaal 265 minuten spreektijd. De regering antwoordt vanaf dinsdagochtend 16 januari 2017, waarna het debat dinsdagavond met de tweede termijn van Kamer en regering afgesloten wordt.

Bron: Eerstekamer.nl

Lees meer:

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.