Toon zoekbalkToon menu

Probleemgedrag

Methode Van der Linden-Urlings

Met de methode Van der Linden-Urlings kunnen begeleiders gedragsproblemen van oudere mensen met verstandelijke beperkingen beter signaleren en begrijpen.

methode-urlings-van-der-linden-leidraad-ouderen

De methode Van der Linden-Urlings is een aanvulling op de methode Urlings. Met deze methode kunnen begeleiders gedragsproblemen van oudere mensen met verstandelijke beperkingen beter signaleren en begrijpen. De methode geeft handvatten voor begeleiding en behandeling. De methode is bedoeld voor begeleiders en gedragskundigen en richt zich ook op multidisciplinaire samenwerking.

Ga naar het boek 'Mogelijkheden voor verstandelijk gehandicapten' (pagina 300 tot 302)


Casus

Ouderen met gedragsproblematiek
Meneer Blaauw is 64 jaar en heeft matige verstandelijke beperkingen. Hij woont sinds zijn 7e in woningen waar mensen met gedragsproblematiek begeleid worden. Twintig jaar geleden is een Autisme Spectrum Stoornis vastgesteld. De begeleiding is toen aangepast. Zijn gedrag was daarna voor hem en zijn omgeving nagenoeg probleemloos.Het laatste jaar echter zijn oude gedragsproblemen in alle heftigheid teruggekomen. Hij vergeet zijn rituelen, krabt, bijt en schreeuwt. Naast ASS blijkt hij ook te dementeren. Hoe komt het dat het gedrag van meneer ineens weer terug is? En hoe kan mijn team meneer ondersteunen zodat hij zich fijner voelt en zijn medebewoners veel minder last hebben van zijn gedrag?

Ouderen met psychogeriatrische problemen 
Mevrouw Mol (61) heeft matige verstandelijke beperkingen. Ze is het laatste jaar cognitief sterk achteruit gegaan. Soms heeft ze opvallend heldere periodes. In deze periodes loopt ze slecht en ze valt vaak. Ze schreeuwt oorverdovend. 's Nachts slaapt ze weinig en motorisch is ze zichtbaar onrustig. Voor iedereen (zichzelf, medebewoners en begeleiders) is het een bijna onhoudbare situatie. De achteruitgang en heftige gedragsproblematiek blijken samen te hangen met Lewy Body dementie. Hoe kunnen we mevrouw Mol als team passend begeleiden?

Doelgroepen en thema's

Doelgroep
Thema's
  • Emotioneel welbevinden
  • Lichamelijk welbevinden
  • Zelfbepaling
  • Interpersoonlijke relaties
Lees meer over de thema's

Onderbouwing bruikbaarheid tool

Research based. Kennis op basis van onderzoek. 

Beoordeling:
De methode van der Linden-Urlings is landelijk bekend en gewaardeerd. Er is geen onderzoek gedaan naar de effectiviteit van deze methode.


Deze tool is onderdeel van
Leidraad Oud en Gelukkig.
Ga naar de leidraad
Leidraad Oud en Gelukkig hoort bij onderzoeksprogramma
Gewoon Bijzonder.
Lees meer over Gewoon Bijzonder

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.