Toon zoekbalkToon menu

Werkplaatsproducten

In een werkplaats maken we bestaande kennis toegankelijk voor de praktijk. We ontwikkelen een concreet product.

Werkplaatsen hebben een looptijd van een half jaar tot een jaar. Het te besteden bedrag is € 25.000, gefinancierd door een fonds dat wil investeren in de gehandicaptenzorg.


Dagbesteding en werken

(F)ACT: LVB'ers aan de slag

(F)ACT voor LVB is een model voor de zorg aan mensen met een licht verstandelijke beperking.
Lees meer

Werken met beperking

Serie boekjes met tips om jongeren met een beperking te ondersteunen in hun zoektocht naar werk.
Lees meer

PAct

Het Persoonlijk Activeringsprogramma helpt activiteitenbegeleiders om een activiteitenplan te maken.
Lees meer

 

 

 

 

 

 


Hechting

Verstoorde hechting

Dit boek bevat een stappenplan over hoe te handelen bij een vermoeden dat er iets mis is in de hechting.
Lees meer

Onveilig gehecht

In boek 'Onveilig gehecht of een hechtingsstoornis' vind je onder meer beschrijvingen en praktijkvoorbeelden.
Lees meer

 Ernstige meervoudige beperking (EMB)

Communicatie-methodieken

Deze website helpt begeleiders en familie van mensen met EMB de juiste communicatiemethodiek of -benadering te kiezen.

Ga naar de website

EMB Hi Sense app

De EMB Hi Sense app helpt ouders en begeleiders om hun kind of cliënt met een ernstige meervoudige beperking (EMB) eerder te begrijpen. Daardoor kan er sneller op hun behoeften worden ingespeeld.
Lees meer

Eigen invloed ervaren

De tips in brochure 'Eigen invloed ervaren' helpen je de zeggenschap van mensen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB) te vergroten.
Lees meer

Vijf Olifanten

‘Vijf Olifanten’ is een methode die het basiscontact tussen begeleiders en personen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB) verbetert. 

 

 

Lees meer

Het ziekenhuisboek van...

Met een ziekenhuisboek kunnen kinderen met EMB beter begeleid worden als zij opgenomen moeten worden in het ziekenhuis.
Download de handreiking (pdf)

Seksualiteit en EMB

Website die praktische kennis en handvatten biedt om seksualiteit en mensen met EMB bespreekbaar te maken.
Lees meer

 

 


Niet-aangeboren hersenletsel

Lesbrief NAH

In deze lesbrief vind je basisinformatie over Niet-aangeboren hersenletsel.
Lees meer

 


Gezondheid

Beweegprogramma

Het Beweeg- en educatieprogramma moedigt oudere mensen met een verstandelijke beperking aan meer te bewegen en ondersteunt hen hierbij.
Lees meer

Seksualiteit

Met de handreiking 'Seksualiteit en seksueel misbruik' kunnen managers visie & beleid rondom seksualiteit ontwikkelen en misbruik aanpakken.
Lees meer

Bewegen: Dromen, ontdekken en doen!

Methode dromen-ontdekken-doen geeft je handvatten om bewegen een groter onderdeel te maken van het dagelijks leven van je cliënt.
Lees meer

Boekje onderzoek borstkanker

Dit boekje legt aan mensen met een beperking stap voor stap uit hoe het bevolkingsonderzoek naar borstkanker gaat.
Lees meer

 


Inclusie

Spin in het web

Hoe versterk je het sociale netwerk van je cliënt? In deze handreiking vind je tips waar je direct mee aan de slag kunt.

Lees meer

De Gemeentetoets

Met de Gemeentetoets kunnen mensen met een beperking de eigen gemeente beoordelen op de mogelijkheden en belemmeringen voor meedoen aan het lokale leven.

Lees meer

Verstandelijke beperking en onderzoek

Praktische handreiking over het betrekken van mensen met een verstandelijke beperking bij onderzoek.
Lees meer

 

 

 

 

 

 

 

 


Dementie

Dementiespel

Dementiespel 'Weten, vergeten en begeleiden' helpt je om op een leuke en laagdrempelige manier om te gaan met cliënten met dementie. 
Lees meer

Brochure Dementie

In deze brochure lees je over dementie in het algemeen en bij mensen met een verstandelijke beperking.

 

Lees meer

Zelfbeoordelingslijst zorg bij dementie

Met deze zelfbeoordelingslijst zie je of je als zorgorganisatie voldoet aan de voorwaarden voor goede steun bij dementie en verstandelijke beperking.
Lees meer

Dementie in beeld

Dementie in beeld is een richtlijn over het vaststellen van dementie bij mensen met een verstandelijke beperking.
Lees meer

 

 

 


Zelfstandigheid

Werkboek Het is mijn leven!

Dit werkboek helpt je om je cliënt te ondersteunen bij het maken van belangrijke keuzes en beslissingen.
Lees meer

Meepraten over vrijheidsbeperking

Handreiking voor cliënten om mee te praten over de beperking van hun vrijheid.
Lees meer

Eigen Initiatief Model

Met het ‘Eigen Initiatief Model’ (EIM) leer je je cliënt algemene (denk-)vaardigheden en ondersteun je hen bij het gebruiken daarvan.
Lees meer

Signaallijst financiën

De Signaallijst financiën geeft snel inzicht in de financiële situatie van een cliënt met een licht verstandelijke beperking.

 

Lees meer

Balans in Beeld

De handreiking gaat over de spanning tussen zorg bieden en verantwoordelijkheid geven. Inclusief een checklist waarmee je kunt beoordelen wat je hebt gedaan.
Lees meer

 

 

 

 

 

 

 


Methodes

Handelingsgerichte diagnostiek

Hanreiking over handelingsgerichte diagnostiek bij mensen met een verstandelijke beperking. Bedoeld voor gedragskundigen.
Download de handreiking (pdf)

Handreiking Ondersteuningsplan

Handreiking waarmee zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg hun eigen systematiek voor ondersteuningsplannen ontwikkelen en toetsen.
Lees meer

Nadenken over vrijheidsbeperking

Handreiking om op basis van 5 kwaliteitscriteria op een verantwoorde wijze met vrijheidsbeperking om te gaan.
Lees meer

Brochure Kun je uit de hemel vallen?

In deze brochure staat de beleving van rouw beschreven per ontwikkelingsniveau en hoe je hier als begeleider het beste mee omgaat.

 

Ga naar de pagina over rouw

Woord & Beeldverhaal

Met Woord & Beeldverhaal vertellen jongeren met een licht verstandelijke beperking hun verhaal via beelden.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.Reacties

Natalie 3/7/2019

Fijn om te lezen dat er zoveel mogelijkheden zijn om gehandicapten te integreren en ze een zinvolle dagbesteding te geven. De begeleiding hiervan moet gestimuleerd en niet wegbezuinigd worden.