Toon zoekbalkToon menu

Samen werken in de wijk

Handig voor (sociale) wijkteams

In veel gemeenten zijn (sociale) wijkteams aan de slag. Ze ondersteunen inwoners in hun sociaal functioneren, bevorderen zelfredzaamheid en stemmen zorg en ondersteuning op elkaar af. Ze werken hierbij samen met mantelzorgers en vrijwilligers.

Deze animatievideo laat op een heldere en simpele manier zien wat een wijkteam doet. (Met een knipoog naar het A-team!):

https://www.youtube.com/watch?v=bSZ0lEibur0

Handig voor wijkteams op een rij:

 • Infographic wijkteamIn deze infographic over de juiste professional op het juiste moment staan verschillende samenwerkingsvormen tussen specialisten en sociale wijkteams beschreven en de ervaringen hiermee. Met de infographic kun je kijken welke samenwerkingsvorm passend is.
 • Wijkteam zelftestMeet met de Zelftest Samenwerking in wijkteams zelf de samenwerking in je wijkteam. Door het beantwoorden van 19 eenvoudige stellingen krijg je in korte tijd een goed beeld van de samenwerking en de verbeterpunten.
 • Vrijheidsbeperking gesprekskaartenMet het gespreksmodel en de gesprekskaarten Verminderen Vrijheidsbeperking kun je het gesprek aangaan. Het gespreksmodel laat zien welke partijen met elkaar in het gesprek zouden moeten gaan en de bijbehorende gesprekskaarten laten de onderwerpen, tips en dilemma’s zien die de basis zijn voor het open gesprek.
 • Wijkteam handreiking LVB-jeugdigenIpse de Bruggen en Middin ontwikkelden de Handreiking inrichten wijk- en jeugdteams met uitleg waarom jeugdigen met een (licht) verstandelijke beperking afwijken van andere jeugdigen met problemen en wat dit betekent voor de hulpverlening.
 • Wijkgericht werken inclusieStrategie voor inclusie: Wijk- en buurtgericht werken. Wijk- en buurtgericht werken is een benadering waarbij specifiek aandacht is voor werken in en met de samenleving. Het gaat om de samenwerking tussen verschillende betrokkenen, waaronder kwetsbare burgers.
 • Samen werken in de wijkWaarom is samenwerken in de wijk zo lastig? In de publicatie Samenwerken in de wijk, 10 vragen rondom samenwerking tussen sociale wijkteams en andere professionals vind je de 10 meest genoemde vraagstukken over dit onderwerp.
 • Werkboek TeamontwikkelingHet werkboek Teamontwikkeling reikt teams praktische handvatten om de samenwerking te versterken. Ook bestaande teams en ambulant begeleiders die veel alleen werken, kunnen hier veel aan hebben. De vele tips en werkvormen sluiten aan bij de ontwikkelingen die bij begeleiden na de transitie spelen.
 • Wie is wie in de wijkIn één oogopslag zien wie wat doet aan zorg en ondersteuning in de wijk. Dat kan met deze infographic: Wie is Wie in de wijk. De publicatie van Beter Oud geeft inzicht in wie belangrijke spelers zijn en wat hun belangrijkste taken zijn.

Handige websites voor wijkteams

 • Website wijkteams werkenMovisie ontwikkelde de website www.wijkteamswerken.nl. Hierop komen 50 kwesties kort en bondig aan bod, van vraagverheldering tot samenwerken en van buurthulp organiseren tot hoe te handelen bij een calamiteit.  
 • Sociaal Domein VNGOp de website van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vind je het dossier Sociaal Domein met veel interessante informatie over en voor sociale wijkteams. Onder meer op het gebied van kennis en onderzoek.
 • Sociale wijkteams kennisdossier MovisieKennisdossier Sociale Wijkteams van Movisie biedt het laatste nieuws en kennis op het gebied van sociale wijkteams.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.