Naar hoofdinhoud Naar footer

6 tips voor een praktisch toepasbaar beleid op infectiepreventie

Gepubliceerd op: 29-02-2024

Hoe maak je je beleid voor infectiepreventie en hygiëne praktisch en toepasbaar? Dat gaat over beleid dat ondersteunt en helderheid biedt in het dagelijks werk van begeleiders, stafmedewerkers, leidinggevenden en bestuur. 5 zorgprofessionals van verschillende organisaties uit de gehandicaptenzorg geven hun belangrijkste tips.

Laat je inspireren door de geleerde lessen van andere zorgorganisaties! Via de volgende 6 vragen kun je een check doen of je beleid op hygiëne en infectiepreventie praktisch en toepasbaar is.

1. Geeft het beleid antwoorden op vragen uit de dagelijkse praktijk?

Een zorgmedewerker heeft bepaalde kennis nodig van infectiepreventie en hygiëne. Dan weet je wat je moet doen in situaties die risico’s op besmetting geven. Beleid kan handvatten geven in situaties waar twijfel ontstaat over hoe je kunt handelen. Maak en bespreek daarom het beleid samen met de collega’s waar het over gaat.

Voorbeeld

Karin weet dat ze eigenlijk thuis moet blijven, want ze heeft koorts en is verkouden. Maar ze voelt dat ze wil werken om de cliënten en haar collega’s niet in de steek te laten. In het beleid staat dat de afspraak is om bij koorts niet te gaan werken. Het beleid geeft haar houvast en ze overlegt met de teamleider.

Kan je bij een besmetting direct aan de slag?

Soms wordt er iemand ziek. Duidelijkheid is dan nodig over hoe je het beste kunt handelen om een uitbraak te voorkomen. Daarvoor heb je een instructie en materialen nodig. Een manier om dit goed te regelen in je organisatie is een uitbraakbox waar je direct bij kunt. Een zorgmedewerker, facilitair medewerker of arts moet met deze box de eerste 24 uur geholpen zijn.

Wat zit er in een uitbraakbox? In een uitbraakbox zitten materialen zoals:

  • persoonlijke beschermingsmiddelen
  • een instructie of protocol
  • stopborden. Bij een besmetting hang je het stopbord aan de deur van de woning of kamer van de cliënt.

Deze materialen helpen om veilig zorg te verlenen. 

2. Kun je makkelijk een antwoord vinden op vragen?

Een beleidsdocument kun je op verschillende manieren schrijven. Bijvoorbeeld een document met vragen en antwoorden. Via de vragen zie je snel de informatie die je nodig hebt. Deze informatie is kort en bondig.

 2 voorbeelden van vragen en antwoorden:

Mogen cliënten elkaar ontmoeten en bezoeken?

Cliënten willen elkaar graag ontmoeten en bezoeken. Let er goed op waar cliënten naartoe gaan. Niemand mag op bezoek bij locaties die op slot of preventief dicht zijn. Probeer contact tussen locaties zoveel mogelijk te beperken. Een uitzondering is familiebezoek.

Wat doe ik als mijn vraag er niet bij staat?

Is jouw vraag niet beantwoord na het lezen van dit document? Neem dan contact op met <naam beleidsmedewerker> of per mail via <infectiepreventie@ voorbeeld.nl>

3. Is duidelijk beschreven wat er van je verwacht

Een heldere beschrijving is nodig van wat er in de organisatie moet gebeuren. Vermeld wie wat moet doen, op welke manier en waarom. Vermeld ook waar je terecht kan bij vragen en uitzonderingen.

Voorbeeld:

Je neemt als begeleider contact op met de medische dienst in de volgende situaties:

• wanneer 10% of meer bewoners diarree hebben en/of moeten overgeven;

• als wondzorg nodig is;

• bij vragen over micro-organismen waar collega’s het antwoord niet op weten;

4. Zou je als beleidsmedewerker zelf met het beleid aan de slag kunnen?

Verplaats je in de medewerkers die het beleid in de dagelijkse praktijk moeten uitvoeren. Zou jij er dan mee aan de slag kunnen? Het is belangrijk dat het beleid kort en concreet is in begrijpelijk taal. Zet de belangrijkste punten op een rij. Je hoeft niet alle details en uitzonderingen te vermelden.

5. Heeft iedereen meegedacht met het beleid?

Maak het beleid vooral samen. Sluit aan op de behoefte van begeleiders en betrek ook andere collega’s met andere functies en rollen. Beleid op infectiepreventie en hygiëne in de gehandicaptenzorg is maatwerk. Dit komt door de grote verschillen tussen doelgroepen, functies en risico’s.

Voorbeeld:

In een kleine organisatie heeft een beleidsmedewerker een eerste versie van het beleid gemaakt. Ze nodigt verschillende medewerkers uit om feedback te geven. Samen bespreken ze wat medewerkers nodig hebben om hygiënisch te werken. Zo voelen medewerkers zich gehoord. Ook begrijpen ze het belang en zijn ze eerder bereid om het beleid toe te passen.

Inspiratiesessie: ‘Samen scherp op schone handen’ in de gehandicaptenzorg

Kom dinsdag 23 april van 13.00 uur tot 14.15 uur naar de Inspiratiesessie: ‘Samen scherp op schone handen’ in de gehandicaptenzorg. 

Tijdens de inspiratiesessie komen verschillende sprekers aan bod. Deskundige infectiepreventie Charlotte Michels vertelt over het belang van goede handhygiëne: je handen reinigen op het juiste moment én de juiste manier. En wat werken met schone handen betekent. Daarna gaan we in op hoe deelname aan het Vilans-programma ‘Samen scherp op schoon werk’ hierop aansluit. En wat meedoen betekent. Kwaliteitsverpleegkundige Cato Habets van Middin deelt praktijkervaringen en tips over werken met schone handen. Ontdek ook tijdens de sessie leuke en handige mogelijkheden om aan de slag te gaan met handhygiëne.

Meld je aan voor de inspiratiesessie ‘Samen scherp op schone handen’ op 23 april 2024 via: Inspiratiesessie: Samen scherp op schone handen. 

Doe mee aan ‘Samen scherp op schoon werk’

Wil je aan de slag met het verbeteren van hygiënisch werken en het voorkomen van infecties? Het programma ‘Samen scherp op schoon werk’ ondersteunt jouw organisatie daar graag bij. Samen werken we toe naar een kleine of grote verbetering. Heb je interesse? Lees meer over het programma en meld je aan.

Lees meer

Deel deze pagina via: