Naar hoofdinhoud Naar footer

8 ontregeltips uit de praktijk

Gepubliceerd op: 14-07-2022

Hoe pak je regeldruk aan binnen je eigen zorginstelling? Hoe kun je als zorgprofessional hieraan bijdragen? Welke randvoorwaarden zijn belangrijk? En niet te vergeten, wat levert het op als je regeldruk aanpakt? Tijdens de online bijeenkomst 'Van regeldruk naar regelgeluk' op 25 mei 2022 werden een aantal tips over ontregelen gedeeld.

Start!

Bedenk wat je vandaag kunt doen en start gewoon!

Stel jezelf vragen

Stel jezelf bij administratie en regels een aantal vragen. Bijvoorbeeld: Ziet de zorgprofessional toegevoegde waarde van een regel? Kan deze regel simpeler of helemaal vervallen? Wat is het doel van deze regel?

Houd vol

Regeldruk bestrijden is een kwestie van volhouden en doorzetten. Ook al is het moeilijk.

Heb vertrouwen

Geef professionals de ruimte en zeggenschap. Vertrouwen = de motor.

Gun elkaar regelvrijheid

Werk samen met ketenpartners. Het succes zit in het ‘elkaar gunnen van regelvrijheid’. En kijk binnen de gehele keten naar welke administratie er toe doet. Niet alleen binnen de instelling.

'Ontregelambassadeurs'

Houd ontregelen levend door ‘ontregelambassadeurs’ aan te stellen, nieuwe collega’s mee te nemen, intervisie en houd het management aangehaakt.

Ga in gesprek met elkaar

Ga als zorgbestuurder in gesprek met je professionals en stel vragen als: wat heb jij van mij nodig zodat jij aan de slag kunt met ontregelen? Luister naar waar zij op de werkvloer tegenaan lopen.

Video's 'Van regeldruk naar regelgeluk'

Deel deze pagina via: