Naar hoofdinhoud Naar footer

VOG voor COC-vrijwilligers

Gepubliceerd op: 17-02-2022

Elke vrijwilliger die werkt met kinderen of met mensen met een verstandelijke beperking kan een gratis VOG krijgen. De vrijwilliger kan met de VOG aantonen dat hij of zij in het verleden niet iets heeft gedaan dat het vrijwilligerswerk in de weg staat. De VOG is daarmee een belangrijk onderdeel van het preventie- en integriteitsbeleid van elke vrijwilligersorganisatie.

Zo ook door het COC met de Code Goed Gedrag. Door het actief voeren van een dergelijk beleid zijn kinderen en mensen met een verstandelijke beperking bij het COC echt in veilige handen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de gratis VOG-regeling, moet de vrijwilligersorganisatie aan een aantal voorwaarden voldoen. COC Nederland voldoet aan de voorwaarden en is door Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) en het ministerie van Veiligheid en Justitie geaccepteerd als organisatie die gebruik kan maken van de regeling. 

Digitaal aanvragen

De gratis VOG kan alleen digitaal worden aangevraagd, dus niet via de gemeente. Een vrijwilligersorganisatie moet in het bezit zijn van eHerkenning en de vrijwilliger moet een DigiD hebben. COC Nederland heeft eHerkenning. De aanvraag verloopt via een speciaal ontwikkeld systeem. Hierdoor wordt een vrijwilliger direct als zodanig herkend en hoeft hij of zij niet af te rekenen.

Het indienen van een declaratie bij de vrijwilligersorganisatie is dan ook niet nodig.

Hoe werkt het aanvragen van een gratis VOG voor COC-vrijwilligers?

COC-verenigingen kunnen bij het Federatiekantoor een gratis VOG aanvragen voor vrijwilligers die kinderen of met mensen met een verstandelijke beperking. Denk aan Jong&Out, voorlichters, begeleiders GSA-jongeren, coördinatoren en begeleiders van groepen van verstandelijk beperkten (Zonder Stempel).

Uitgesloten zijn: Vrijwilligers die al een VOG moeten hebben, bijvoorbeeld omdat ze werkzaam zijn in het onderwijs, gehandicapten zorg. Zij kunnen die overleggen.

Het aanvragen van een gratis VOG

Het aanvragen van een gratis VOG verloopt volgens een vast stappenplan:

  1. De VOG wordt aangevraagd bij COC Nederland door een email met het verzoek voor een VOG te sturen aan hr@coc.nl.
  2. Het Federatiekantoor zet de aanvraag voor de vrijwilliger klaar (naam, geboortedatum en emailadres vrijwilliger);
  3. De vrijwilliger ontvangt vervolgens een mail met daarin een link om de VOG aanvraag definitief te maken;
  4. Na goedkeuring ontvangt de vrijwilliger binnen acht weken de VOG en overhandigt deze aan de COC-vereniging (bij voorkeur de secretaris of vrijwilligerscoördinator).

NB - VOG's zijn bijzondere persoonsgegevens en mogen niet worden bewaard door de organisatie. In een vrijwilligersbeheersysteem moet wel aangegeven worden of een VOG is overlegd.

Deel deze pagina via: