Naar hoofdinhoud Naar footer

Actief door vrijetijdskaart & netwerkcirkel

Gepubliceerd op: 27-02-2017

Om cliënten met een verstandelijke beperking te motiveren tot meer beweging ontwikkelde Vanboeijen een vrijetijdskaart. Cliënten vullen daarop in wat ze al doen in hun vrije tijd en wat ze nogmeer zouden willen doen.

Het invullen van de vrijetijdskaart gebeurt samen met de persoonlijk begeleider, ouders, activiteitenbegeleider, een vriend/vriendin of een vrijwilliger. Een kopie van de ingevulde kaart wordt naar een vrijetijdscoach gestuurd en maakt deel uit van het persoonlijk plan. De coach helpt de cliënt bij het realiseren van de activiteiten en bij de zoektocht naar nieuwe activiteiten.

Het is niet altijd nodig om zelf deel te nemen aan een activiteit. Misschien is het voor de cliënt genoeg om erbij te zijn en te kijken, of te luisteren of te ruiken. Zo beleven zij wat er om hen heen gebeurt. Ze kunnen dat ook aankruisen op de kaart met pictogrammen.

Download de vrijetijdskaart (Word)

Netwerkcirkel

Naast het stimuleren van meer beweging, helpt Vanboeijen cliënten ook om een eigen netwerk op te bouwen van mensen die hen kunnen ondersteunen bij activiteiten. Dat gebeurt via een aantal stappen:

  1. Samen bekijken of er bij de gekozen vereniging een contactpersoon beschikbaar is.
  2. Is die er niet dan vult de cliënt in alle rust en zo nodig met hulp een netwerkcirkel-formulier in. Daarin geeft hij/zij aan met wie er al contact is en welke plek die personen innemen.
  3. Daarna beantwoordt de cliënt volgende vragen:
    - Wat wil ik graag gaan doen?
    - Wie heb ik daarvoor nodig?
    - Staan die personen in de cirkels?
  4. Een aantal namen komen op een lijst die de cliënt zelf benadert voor een cirkelvergadering. Tijdens zo’n cirkelvergadering probeert iedereen samen het antwoord te vinden op de vrijetijdsvraag. Hierbij zijn geen begeleiders aanwezig, de mensen uit de cirkel zorgen samen voor de oplossing. De vrijetijdscoach kan hierbij helpen.

Download de netwerkcirkel (Word)

Ondersteuning vrijetijdscoach

Cliënten die hulp nodig hebben bij het invullen van de vrijetijdskaart of netwerkcirkel of meer informatie willen, kunnen daarvoor de vrijetijdscoach inschakelen.

Over Vanboeijen

De ruim 1600 medewerkers van Vanboeijen ondersteunen en begeleiden meer dan 700 uitwonende cliënten met een verstandelijke beperking bij leren, wonen, werken en vrije tijd. Vanuit de missie ‘samen werken aan persoonlijk perspectief’ gaan ze daarbij uit van wat iemand kan en wil, samen met ouders en begeleiders.

Downloads

Deel deze pagina via:

Stel je vraag aan

Soort

Handreiking

Soort kennis

Praktijkkennis

Taal

Nederlands

Prijs

Gratis