Naar hoofdinhoud Naar footer

Als je het ons vraagt: reflecteren op de zorgrelatie

Gepubliceerd op: 20-01-2021

De methodiek 'Als je het ons vraagt' biedt cliënten, medewerkers en naasten de kans om gezamenlijk te reflecteren op de zorgrelatie. En om verbeteringen te bedenken en implementeren. Door middel van films en verschillende dialoogmethoden gaan zij met elkaar in gesprek.

Wat is het?

'Als je het ons vraagt’ ondersteunt cliënten, medewerkers en naasten om gezamenlijk te reflecteren op de zorgrelatie en samen verbeteringen te bedenken en te implementeren. Zij worden hierin ondersteund door films gebaseerd op de eigen ervaringen van cliënten, medewerkers en naasten en door verschillende dialoogmethoden. ‘Als je het ons vraagt’ is gebaseerd op de Experience-Based Co-Design methode.

Voor wie is het?

Op dit moment zijn er drie modules ontwikkeld:

  • Woonzorg voor mensen met psychiatrische problemen
  • Woonzorg voor mensen met een verstandelijke beperking
  • Thuiszorg voor ouderen

Er wordt nog gewerkt aan andere modules, zoals ondersteuning van vrijetijdsbesteding bij mensen met een psychose-gevoeligheid.

De films van de verschillende modules zijn ook geschikt om in te zetten in het onderwijs om reflectie met studenten op de zorgrelatie te ondersteunen.

Hoe werkt het?

Een voorbeeld van een complexe situatie

Een voorbeeld van zo een complexe situatie: Een man met een verstandelijke beperking wil contact met een mannelijke seksuele dienstverlener. Zijn begeleider wil dit regelen om te voorkomen dat hij actief wordt op dating-apps en zo risico loopt. Zijn ouders beheren echter zijn geld en vinden dat hij niet toe is aan seksualiteit.

Waarden als persoonsgerichte zorg, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven zijn belangrijk in de zorgrelatie. Maar deze waarden kunnen complex zijn in de praktijk. Het is dan niet duidelijk wat goede zorg is. Ook kunnen cliënten, zorgmedewerkers of naasten hier andere ideeën over hebben.

‘Als je het ons vraagt’ helpt jou dit soort complexe situaties bespreekbaar te maken binnen je team, met cliënten en met hun naasten. Vervolgens bedenken jullie samen hoe er binnen het team met dit soort situaties omgegaan kan worden. En wat hiervoor nodig is.

De methode bestaat uit verschillende reflectie- en co-design bijeenkomsten:

  • Afzonderlijke groepsgesprekken: In afzonderlijke groepsgesprekken komen cliënten, zorgmedewerkers en naasten in drie afzonderlijke groepsgesprekken bij elkaar. In deze gesprekken reflecteert de groep op eigen ervaringen met de zorgrelatie, ondersteund door ervaringsfilms. Op basis hiervan kiezen de afzonderlijke groepen een verbeterthema.
  • Gezamenlijke groepsgesprek: In een gezamenlijk groepsgesprek gaan cliënten, medewerkers en naasten met elkaar in gesprek over de verbeterthema’s die eerder tijdens de afzonderlijke groepsgesprekken zijn gekozen. Met elkaar besluiten ze aan welke verbeterthema’s ze verder willen werken.
  • Co-design bijeenkomsten: In kleinere subgroepen werken cliënten, medewerkers en zorgprofessionals aan verbetering op de gekozen thema’s.

Wat heb je nodig?

De films en het overige materiaal voor de reflectie- en co-design gespreksgroepen worden beschikbaar gemaakt via de website van Erasmus School of Health Policy & Management.

Bekijk alle films

Bekijk alle films met ervaringen van cliënten in een woonvorm.

Bekijk alle films met ervaringen van medewerkers in een woonvorm.

Bekijk alle films met ervaringen van naasten in een woonvorm.

Ervaringen

Cliënten, ervaringsdeskundigen en zorgmedewerkers reageren positief op de films gemaakt voor ‘Als je het ons vraagt’. Zij herkennen zich in de films. Bekijk de films op de website van Erasmus School of Health Policy & Management. Met de Experience Based Co-Design, de methode waar ‘Als je het ons vraagt’ op is gebaseerd zijn veel positieve ervaringen opgedaan.

Op dit moment wordt er gewerkt aan de evaluatie van de methode. Deze is uitgesteld vanwege COVID-19.

Meer informatie

Deel deze pagina via:

Soort

Methode

Soort kennis

Praktijkkennis

Taal

Nederlands