Naar hoofdinhoud Naar footer

Arts VG praktijk voor mensen met een verstandelijke beperking

Gepubliceerd op: 19-07-2022

Als cliënten op zichzelf of bij familie wonen en medische zorg via de huisarts ontvangen, kunnen zij doorverwezen worden naar de arts VG (verstandelijk gehandicapten).Er zijn 78 arts VG-poli’s/praktijken verspreid over heel Nederland. Begeleiders kunnen cliënten en huisartsen wijzen op het bestaan van arts VG-praktijken.De infographic geeft informatie over wat de arts VG doet.

De infographic helpt begeleiders, cliënten en andere betrokken bewust te maken van de ingewikkeldheid van de zorgvragen van mensen met VB en het bestaan van de arts VG-praktijk. Met welke redenen komen cliënten bij de arts VG? Welke diagnoses worden door de arts VG gesteld en welke acties worden door hem ondernomen? In de infographic zie je de antwoorden op deze vragen. 

De arts VG infographic

De infographic laat verschillende redenen voor doorverwijzen naar de arts VG-praktijk zien. Ook vind je de diagnoses die gesteld worden door de arts VG en de ondernomen acties. Begeleiders kunnen cliënten en huisartsen attenderen op het bestaan van arts VG-praktijken. De infographic toont dat de verwijsreden (bijvoorbeeld veranderd gedrag) tot verschillende diagnoses kan leiden.

Download de infographic onder dit artikel (pdf)

Het onderzoek zelf

De infographic is gebaseerd op de resultaten van een onderzoek van Sterker op eigen benen. Uit het onderzoek blijkt dat de zorgvragen waarmee mensen met VB bij de arts VG komen ingewikkeld zijn en dat de arts VG van meerwaarde is. Zo komt een cliënt met een bepaalde klacht bij de arts VG, die veroorzaakt wordt door een onderliggend probleem. Het onderliggende probleem moet worden aangepakt. Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van de medische patiëntendossiers van de arts VG-praktijk in Nijmegen.

Het product is ontwikkeld door een samenwerking tussen ZonMw en Sterker op eigen benen. Het design is afkomstig van Bureau Ketel. 

Casus

Samantha is ambulant begeleider van Abdou. Abdou is door zijn huisarts doorverwezen naar de arts VG (verstandelijk gehandicapten). Samantha vraagt zich af:

  1. Met welke redenen worden mensen met VB verwezen naar de arts VG-praktijk?
  2. Welke diagnoses stelt de arts VG en zijn deze in de lijn met de verwijsreden?

Welke aanvullende acties onderneemt de arts VG?

Doelgroepen en thema's

Doelgroep

Thema's

  • Emotioneel welbevinden
  • Lichamelijk welbevinden

Lees meer over de thema's

Onderbouwing bruikbaarheid 

Research based. Kennis op basis van onderzoek. 

Bronnen

Meer informatie is te vinden op:

Contactpersoon

Downloads

Deel deze pagina via:

Soort

Infographic

Taal

Nederlands

Programma's / projecten

Medisch generalistische zorg (MGZ)