Naar hoofdinhoud Naar footer

Behandelprogramma Hersenz leert omgaan met gevolgen NAH

Gepubliceerd op: 18-11-2021

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) merken vaak pas bij het weer oppakken van hun dagelijks leven welke blijvende gevolgen zij ondervinden. Met het behandelprogramma Hersenz leren mensen en hun naasten omgaan met de gevolgen van NAH.

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) merken vaak pas bij het weer oppakken van hun dagelijks leven welke blijvende gevolgen zij ondervinden. Met het behandelprogramma Hersenz leren mensen en hun naasten omgaan met de gevolgen van NAH.Hersenz helpt mensen om te gaan met de ingrijpende veranderingen in hun leven. Mensen met een NAH ervaren vaak pas wat de gevolgen zijn na thuiskomst uit het ziekenhuis, of na een revalidatietraject. Dat geldt ook voor hun naasten. De gevolgen van NAH kunnen heel erg verschillend zijn en voor ieder persoon anders. Denk daarbij aan:

  • vastlopen in het werk
  • snel vermoeid zijn
  • weinig prikkels aankunnen
  • moeizaam iets onthouden
  • een verstoorde relatie met partner
  • een veranderde rol in het gezin.

Het behandelprogramma Hersenz bestaat uit modules. Het is samengesteld door specialisten op het gebied van NAH met kennis en ervaring op fysiek, cognitief, communicatief en (neuro)psychologisch gebied.

Casus

Johan (48 jaar), Mathilde (36 jaar) en Peter (41 jaar) ervaren beperkingen door niet-aangeboren hersenletsel. Johan heeft vier jaar geleden een beroerte doorgemaakt, waarna een intensief revalidatietraject volgde. Waar hij nu regelmatig tegenaan loopt is zijn snelle vermoeidheid. Hij vindt het moeilijk om zijn energie goed te verdelen over de hele dag. Mathilde vindt het jammer dat ze veel sociale activiteiten moet afzeggen. Maar het kan niet anders, want ze geven haar te veel prikkels. Peter vergeet veel. Dat levert de nodige spanningen op met zijn partner en in het gezin. Kunnen Johan, Mathilde en Peter ook anders omgaan met de beperkingen die zij ervaren? En hoe kun je als zorgverlener een goed advies geven over mogelijkheden die er zijn?

Onderbouwing bruikbaarheid

  • Evidence-based kennis: kennis op basis van onderzoek naar de werkzaamheid.
  • Practice-based kennis: kennis op basis van praktijkervaringen.
  • Ervaringskennis: kennis op basis van de ervaringen van cliënten of verwanten.

Beoordeling

Van het behandelprogramma Hersenz zijn zowel resultaten beschreven op basis van ervaringsverhalen van deelnemers aan het programma, als door (wetenschappelijk) onderzoek onder behandelaren en deelnemers.

Bronnen

Deze tool is onderdeel van de leidraad NAH in het vizier.

Deel deze pagina via:

Stel je vraag aan

Soort

Leidraad

Soort kennis

Ervaringskennis

Taal

Nederlands