Naar hoofdinhoud Naar footer

Boeken over begeleiden van mensen in de laatste levensfase

Gepubliceerd op: 17-06-2020

Op deze pagina vind je een overzicht van boeken over palliatieve zorg voor mensen met een beperking.

Dood en sterven in het leven van mensen met een verstandelijke handicap

Begeleiders, ouders en anderen voelen zich regelmatig verlegen met het thema dood en sterven. Zij krijgen in dit boek een kader aangereikt. Aan bod komen rouw van mensen met een verstandelijke handicap, het belang van visualiseren en concretiseren, rituelen en stervensbegeleiding.

Naar de bestelinformatie

Signalering in de palliatieve zorg

Met deze methode kun je als begeleider de belangrijkste zorgproblemen van zorgvragers signaleren, interpreteren en verwoorden. De methode draagt bij aan het verbeteren van de communicatie tussen zorgvragers en zorgverleners. Daarnaast biedt de methode ondersteuning bij de voorbereiding op zorgplanbesprekingen of overkoepelend overleg.

Naar de bestelinformatie

Verstandelijke beperking & levenseinde

Veel begeleiders krijgen te maken met doodzieke en stervende cliënten. Gelukkig komt er steeds meer kennis in de verstandelijk gehandicaptenzorg over hoe je mensen bijstaat in de laatste levensfase en bij het levenseinde. Zoals in het prettig leesbare boek Verstandelijke beperking & levenseinde.

Naar de bestelinformatie

Floreren

‘Floreren’ gaat over de manieren waarop je het leven van iemand met een beperking waarde geeft. Dit vormt de sleutel voor een goed leven en kan leiden tot mogelijkheden. In dit boek kun je als begeleider lezen hoe direct betrokkenen het leven van mensen met een ernstige meervoudige beperking betekenis geven. 

Lees meer over Floreren

In gesprek blijven over goede zorg

Elke dag vragen hulpverleners, managers, bestuurders, familie en patiënten zich wel een keer af: ‘Doen we het goede en doen we het goede goed?’ Gelukkig maar, want jezelf en elkaar op de juiste manier vragen stellen is heel belangrijk. In feite begint kwaliteit al met het gezamenlijk zoeken naar wat goed is om te doen. In dit boek lees je verschillende gespreksmethoden voor moreel beraad.

Naar de bestelinformatie

Dilemma’s in kaart

Met het moreel beraad leren zorgverleners met elkaar te spreken over wat ze goede zorg vinden en waar de grenzen van goede zorg liggen. Het helpt hen om argumenten te formuleren voor wat hen raakt of benauwt. Bovendien helpt het om de zorg voor cliënten te verbeteren en professioneel handelen te bevorderen.

Naar de bestelinformatie

Ethische toolkit

Als arts wil je graag mensen helpen. Daar heb je een groot aantal technieken en medicijnen voor. Maar vaak krijg je ook te maken met ethische vragen. Wat is medisch zinloos handelen en hoe bepaal je dat? Wanneer mag je je beroepsgeheim doorbreken? Deze ethische toolkit biedt je richtingwijzers bij dit soort vragen. Met onder andere een praktisch stappenplan, columns en artikelen.

Bekijk de toolkit op KNMG

Helpen bij verlies en verdriet

Een onmisbare gids voor wie rouwt of een dierbare wil bijstaan in zijn verdriet. Helpen bij verlies en verdriet is al vele jaren het basisboek over rouw. Herkenbare voorbeelden laten zien hoe rouwen niet gelijkstaat aan afscheid nemen, maar aan anders leren vasthouden. Het boek gaat niet alleen in op verlies door de dood, maar ook verlies van je gezondheid, je werk of je toekomstperspectieven. Dankzij de talloze concrete tips voor de rouwende én zijn omgeving is het een heel praktisch instrument.

Naar de bestelinformatie

Verstandelijke beperking en rouw, 80 tips

Omgaan met iemand die te maken heeft gehad met een groot verlies kan onder normale omstandigheden al moeilijk zijn. Als de rouwende een verstandelijke beperking heeft, komen er nog meer vragen bij. In deze gids vind je 80 tips om je cliënt zo goed mogelijk te begeleiden in een moeilijke periode.

Naar de bestelinformatie

Zorgen tot de laatste dag

‘Het is zo klein, je ziet het eerst niet.’ En toch is er pijn. Hoe krijg je dat in de gaten? Het NIVEL bracht een boekje uit met casuïstiek en tips over palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Download Zorgen tot de laatste dag

Deel deze pagina via:

Soort

Boek

Taal

Nederlands