Naar hoofdinhoud Naar footer

Boeken voor professionals, mensen met NAH en naasten

Gepubliceerd op: 18-10-2020

Welke boeken zijn waardevol als je meer wilt leren over mensen met NAH? Berber Wessling, ontwikkelaar van de leidraad NAH in het vizier, stelde een boekenlijst samen voor professionals, mensen met NAH en naasten.

In onderstaande lijst staan boeken die door de respondenten zijn genoemd. Ieder boek is geplaatst onder de meest passende rubriek. 

De rubrieken zijn:

 • Basiskennis over (oorzaken en gevolgen van) NAH voor (beginnende) zorgprofessionals
 • Informatie over ondersteunings- en zorgmogelijkheden voor zorgprofessionals
 • Ervaringen van en informatie van en voor mensen met NAH en naasten
 • Specialistische kennis behandeling(smethoden) en diagnostiek 

Overzicht boeken

Basiskennis over (oorzaken en gevolgen van) NAH voor (beginnende) zorgprofessionals 

 • Keirse, M. (2017). Helpen bij verlies en verdriet. Amsterdam: TerraLannoo bv. De auteur beschrijft in dit boek hoe je kunt ondersteunen in en omgaan met rouw en verdriet bij leven verlies. 
 • Kemps, R., Farenhorst, N., & Vrancken, P. (2015). Hersenletsel: begrijpen en begeleiden. Amsterdam: Boom Lemma. Dit boek geeft een verdieping van (basis)kennis over en het begeleiden bij NAH en is geschikt als naslagwerk. 

Informatie over ondersteunings- en zorgmogelijkheden voor zorgprofessionals

 • Palm, J. (2011). Leven na een beroerte. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. De auteur geeft vanuit ook vanuit het perspectief van iemand met NAH en met praktijkvoorbeelden een inkijk in wat de impact is of kan zijn na het oplopen van een beroerte. 
 • Palm, J. (2012). Omgaan met hersenletsel. Assen: Koninklijke Van Gorcum B.V. In dit boek staan allerlei aspecten en concrete voorbeelden beschreven over het benaderen van en omgaan met NAH. 
 • Palm, J. (2013). Hersenletsel heb je niet alleen. Assen: Koninklijke Van Gorcum B.V. De auteur legt in dit boek de focus op naasten van iemand met NAH en wat NAH ook de impact in hun leven als naaste.  
 • Prinsen, A. (2019). Ga toch weg! Utrecht: BreinDok. De auteur beschrijft de (verschillende) mate waarin ziekte inzicht bij NAH aanwezig en herkenbaar kan zijn en hoe in ondersteuning aangesloten kan worden bij de mate van ziekte inzicht waarover iemand met NAH beschikt. 

Ervaringen van en informatie van en voor mensen met NAH en naasten

Onderstaande boeken zijn geschreven door mensen met NAH over hun leven met NAH. In een enkel boek zijn hun ervaringen samen met een deskundige geschreven. Steeds zijn de ervaringen vanuit het perspectief van NAH het uitgangspunt. 

 • Waas, V. & Heerschop, P. (2023) Infarct. Uitgeverij Lev.
 • Wijffels, C. (2018) Je hersens in de pot vinden. Uitgeverij U2pi BV 
 • Bijl, M. (2018). Rinkeldekink. Amsterdam: Atlas Contact. 
 • Dam, H. v., & Meijer, F. (2017). Een lepel in de soep; Verhalen en uitleg over niet-aangeboren hersenletsel. Wilp: Zozijn - Oppad. 
 • Hochstenbach, J. (1998). Hersenscherven na een beroerte. Amsterdam: Reed Business. 
 • Hogervorst, F. (2018). NAHgenoeg niets te zien. Zwaag: Pumbo.nl B.V. 
 • Koning, M. d. (2019). Alles op z'n kop! Utrecht: BreinDok. 
 • Palm, J. (2004). Portemonnee in de diepvries. Utrecht: Vbkmedia B.V. 

Specialistische kennis behandeling(smethoden) en diagnostiek

Onderstaande boeken zijn geschreven door auteurs met specifieke kennis op (deel)terreinen van (gevolgen van) NAH. De boeken bevatten specialistische kennis het betreffende vakgebied.

 • Cranenburgh, B. v. (2009). Neurowetenschappen een overzicht. Amsterdam: Reed Business.
 • ​Cranenburgh, B. v. (2014). Leven na een hersenbeschadiging. Haarlem: ITON (Stichting Instituut voor Toegepaste Neurowetenschappen. 
 • Cranenburgh, B. v. (2018). Neuropsychologie. Houten: Bohn Strafleu van Loghum. 
 • Cranenburgh, B. v. (2019). Neurorevalidatie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. 
 • Bastiaanse, R., & Prins, R. (2011). Afasie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. 
 • Eling, P., Aleman, A., & Krabbendam, L. (2013). Cognitieve neuropsychiatrie. Amsterdam: Boom uitgevers. 
 • Kessels, R., Elings, P., & Ponds, R. (2018). Klinische neuropsychologie. Amsterdam: Boom uitgevers. 
 • Brinkman, R. (2018). Bouwen aan identiteit. Utrecht: BreinDok. 

Onderbouwing bruikbaarheid

Practice-based kennis: kennis op basis van praktijkervaringen.  

Deel deze pagina via:

Soort

Leidraad

Taal

Nederlands