Naar hoofdinhoud

Cliënten hoorbaar veiliger

Gepubliceerd op: 22-03-2022

Cliënten kunnen door een geoptimaliseerde auditieve omgeving gebruikmaken van al hun mogelijkheden. Dit bevordert hun functioneren, leren en participeren. En dat is het doel van het project Veilige Auditieve Omgeving (VAO) voor mensen met een ernstige visuele en verstandelijke beperking. Het project loopt binnen Koninklijke Visio.

Werkwijze binnen het project

Dit project wil bij medewerkers van Wonen & Dagbesteding en Onderwijs de kennis en bewustwording over het belang van een veilige auditieve omgeving voor deze doelgroep vergroten. De werkwijze is:

  • In een groep vindt op een aantal vooraf bepaalde momenten een meting plaats van het geluidsniveau.
  • Een analyse geeft aan welke geluiden onveiligheid oproepen en welke geluiden het gevoel van veiligheid vergroten.
  • Om iets te doen aan de onveiligheid komen medewerkers met creatieve oplossingen: de zogeheten interventies.
  • Na de interventies vinden opnieuw metingen plaats.
  • De analyse geeft aan of de hoorbare veiligheid toeneemt. Zo wordt de auditieve omgeving voor de cliënt verbeterd.

Voorbeelden

Geluid is alom tegenwoordig. Het is moeilijk je hiervoor af te sluiten. Dit geldt in het bijzonder voor mensen met een visuele en ernstige verstandelijke beperking. Zij kunnen moeilijk betekenis geven aan omgevingsgeluiden. Onverwachte, harde geluiden kunnen gevoelens van onveiligheid oproepen. En dat kan bij deze doelgroep leiden tot vecht- of vluchtgedrag of ander moeilijk te verstaan gedrag. Vermijden van onverwachte, harde geluiden kan dus zinvol zijn. Een beroemde interventie is inmiddels het plakken van halve tennisballen onder stoelpoten. Dat geschuif met stoelen op een harde vloer verloopt dan veel rustiger. Muziek of andere rustgevende geluiden kunnen bewust worden ingezet om structuur in het dagritme aan te brengen en om rust of activiteit te bevorderen.

Meer informatie: Projectleider: Karin Topper – van der Horst, mail: KarinHorstvander@visio.org

Deel deze pagina via:

Soort

Casuïstiek

Type

Website

Taal

Nederlands

Organisatie / Uitgever

Koninklijke Visio