Naar hoofdinhoud Naar footer

Cognitieve revalidatie na Reanimatie: ZuPER-zorgpad

Gepubliceerd op: 29-07-2020

Aan patiënten die gereanimeerd zijn wordt in het Rijnlands Revalidatie Centrum (sinds 2011) en Sophia Revalidatie (sinds 2015) de mogelijkheid geboden om cognitieve revalidatie te volgen naast hartrevalidatie. De twee centra zijn inmiddels samengegaan onder de naam Basalt.

Patiënten krijgen in de eerste weken na hun reanimatie door een gespecialiseerde verpleegkundige uitleg over de mogelijke gevolgen van een reanimatie. Een paar vragenlijsten en testen worden afgenomen om in kaart te brengen of er mogelijk sprake is van cognitieve problemen. Als er cognitieve problemen zijn dan krijgen patiënten naast de hartrevalidatie ook hulp aangeboden vanuit de cognitieve revalidatie. De bedoeling is dat patiënten hierdoor een betere kwaliteit van leven krijgen, onder andere door een grotere (arbeids)participatie en een verminderd beroep op mantelzorg.

Vanaf eind voorjaar 2016 is er een werkboek beschikbaar over hoe je zelf binnen je organisatie de zorg zo kan inrichten dat er bij patiënten die een hartstilstand overleven tijdig aandacht is voor cognitieve revalidatie en voor de partner.

Onderbouwing in de praktijk en literatuur

De interventies in het zorgpad zijn gebaseerd op best beschikbaar bewijs. Sinds 2011 volgt het revalidatiecentrum zijn eigen patiënten nauwlettend en brengt het in kaart in hoeverre de kwaliteit van leven verbetert. Tevens zijn er een aantal focus-groep bijeenkomsten geweest om het zorgpad te verbeteren waarbij de ervaringen van de patiënten centraal stonden.

Onderbouwing in de literatuur is te vinden in:

Reacties cliënten

"Fijn dat er naast de hartproblemen ook aandacht is voor cognitie. Een groot goed dat dit bestaat! Zowel ik als mijn partner voelden ons goed gesteund door uw programma: wij kunnen het leven samen weer aan."

Kenmerken

  • Type letsel: Hersenletsel na zuurstoftekort
  • Betrokken professionals: Cardioloog/arts hartrevalidatie; revalidatiearts; behandelaren hartrevalidatie; behandelaren cognitieve revalidatie (fysiotherapeut, ergotherapeut, (neuro)psycholoog; maatschappelijk werker; logopedist)
  • Doelgroep: Volwassen cliënten met NAH en hun naasten

Werkboek 'Revalidatie na reanimatie'

Het werkboek 'Revalidatie na reanimatie' omvat een instructie om de revalidatie voor patiënten die gereanimeerd zijn na een hartstilstand te verbeteren. Download het werkboek (pdf) hieronder.

Downloads

Deel deze pagina via:

Soort

Handreiking

Soort kennis

Praktijkkennis

Taal

Nederlands