Naar hoofdinhoud Naar footer

De Houvast-aanpak: wonen met steun

Gepubliceerd op: 05-08-2022

'Verrassend passend! We zijn er als je ons nodig hebt, met 24-uurzorg in een ambulante setting.'Met de Houvast-aanpak kunnen cliënten met een licht verstandelijk beperking en een hogere zorgzwaarte begeleiding ontvangen op hun eigen plek in de maatschappij - het zogeheten Volledig Pakket Thuis (VPT).

Binnen de aanpak helpt Het Houvast bij individuele huisvesting en krijgen mensen begeleiding van een eigen kernteam. Het Houvast is voor de cliënt beschikbaar vanuit een oplossingsgerichte en laagdrempelige manier van werken. Vanuit de gedachte dat de zorg naar de cliënt toekomt. Regie en zeggenschap bij de cliënt, maatwerk voor iedereen. 

Casus

Rianne: 'Bij mijn tweede cliënt kom ik zoals afgesproken rond 10:30 uur. Hij komt net uit bed en ik laat hem rustig wakker worden. De gordijnen zijn dicht. Ik zeg niet “zal ik voor jou even de gordijnen open doen?”. Ik ga gewoon zitten en haak in op wat hij zegt, meer hoef ik niet te doen. Na een half uur is hij fit genoeg en doen we op zijn vraag wat regeldingen. Rond 12:30 uur geeft hij aan dat het goed is zo en vertrek ik weer.' 

Meer tevreden cliënten en medewerkers met de Houvast-aanpak

Voor cliënten met een licht verstandelijke beperking en een hoger zorgzwaartepakket is geclusterd wonen bij een zorginstelling vaak de enige keuze. Dit terwijl bij elkaar wonen voor sommige cliënten niet past. De Houvast-aanpak biedt voor een deel van deze doelgroep een verrassend passend en persoonsgericht alternatief in het aanbod van zorg thuis (VPT).

Het Houvast is ambassadeur van het zorgconcept voor andere VG-zorgorganisaties en heeft een werkwijze ontwikkeld om hun manier van werken over te dragen. Zodat meer cliënten kunnen profiteren van deze aanpak.

Met hun visie, ondernemende inslag en ervaring in de zorg, helpen zij andere organisaties én hun cliënten aan ondersteuning op maat. Het Houvast begeleidt bij het opstarten en inrichten van meer passende zorg. Het Houvast deelt de kennis over hun aanpak en succesfactoren. Daardoor ontstaat ruimte om het anders te doen. Eenvoudiger, leuker en makkelijker voor medewerkers en cliënten.

Video De Houvast-aanpak

"Het Houvast geeft hun cliënten vooral veel vertrouwen en gaan uit van wat ze wél kunnen", vertelt Marc van Bekhoven, mede-oprichter van Het Houvast in de film 'De Houvast-aanpak'. Bekijk hieronder de video. 

YouTube video thumbnail

Ervaringen

'We merken dat de cliënten en medewerkers enthousiast zijn over het krijgen en bieden van deze manier van ondersteuning. Een reactie na een aantal inspiratiesessies met een vg-aanbieder: “we delen de visie, jullie aanpak is echt anders, daar zit de vernieuwing en onze uitdaging”.' 

Aan de slag!

Wil je meteen aan de slag met de Houvast-aanpak? Bekijk de website voor meer informatie en filmpjes waar cliënten en professionals aan het woord zijn.

Vragen over de Houvast-aanpak? Kijk op www.hethouvast.nl of mail naar info@houvast.nl.

Onderbouwing

  • Een deel van de LVB-doelgroep valt tussen wal en schip doordat intensieve zorg binnen geclusterd wonen/groepswonen niet voor iedereen goed past. Dit vormde in 2012 voor het Houvast de inhoudelijke prikkel om een ander aanbod te creëren waar zeggenschap echt bij de client ligt: een individuele plek in de wijk met een eigen kernteam, te starten met één client. 
  • Door de jaren heen heeft de visie van regie voor iedere client en maatwerk voor iedere cliënt zich vertaald in de Houvast-aanpak waarin een aantal zaken bewust worden omarmd (VPT, individueel wonen, er zijn als het nodig is.), maar ook gelaten (zo kennen de begeleiders bijvoorbeeld geen functie-differentiatie). Inmiddels ontvangen meer dan zestig cliënten op deze manier ondersteuning met een over de jaren heen significant hoge clienttevredenheid en medewerkerstevredenheid. Het lukt om langdurig een ondersteuningsrelatie op te bouwen. Vaakook tot verrassing van de client.
  • Het Houvast krijgt de afgelopen paar jaar meer aanmeldingen dat zij kunnen bedienen en om meer cliënten deze manier van wonen en leven te bieden delen zij hun aanpak. Het zorgkantoor VGZ ziet de waarde van de Houvast-aanpak en stimuleert mede vanuit het predicaat ‘zinnige zorg’ verdere verspreiding.
  • Om de Houvast-aanpak expliciet (waar maken zij het verschil in persoonsgericht werken) en overdraagbaar te maken zijn zij op zoek gegaan naar ‘taal’. Het betrekken van een marketing strateeg die juist niet uit de zorg komt heeft hen enorm geholpen. Door oprechte nieuwsgierigheid en open vragen kregen zaken die voor Het Houvast in de aanpak door de jaren heen zo gewoon zijn geworden ‘woorden’ en ‘beelden’. 

Practice-based kennis: kennis op basis van praktijkervaringen

Lees meer

Werkbezoek Het Houvast

Deel deze pagina via:

Programma's / projecten

Begeleiding à la carte (Balc)