Naar hoofdinhoud Naar footer

De VerbanXdoos

Gepubliceerd op: 24-06-2020

Hoe breng je zelfbeschadigend gedrag van mensen met een verstandelijke beperking in kaart? De Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB) heeft voor begeleiders en gedragskundigen een hulpmiddel ontwikkeld: de VerbanXdoos.

Werkwijze 

In de doos zitten kaarten met achtergrondinformatie, informatie over de oorzaken van zelfbeschadigend gedrag en een praktische aanpak, bestaande uit vier stappen. De informatie is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. 

De VerbanXdoos werkt op basis van de Self-Harm Scale, een formulier dat begeleiders elke keer invullen als een cliënt zichzelf verwondt of pijn doet. Zo kunnen zij gericht in actie komen om het zelfbeschadigend gedrag van de cliënt te verminderen. De Self-Harm Scale helpt ook om te kijken of de interventies effectief zijn.

Voordelen gebruik van de VerbanXdoos

Gebruik de VerbanXdoos samen met je team. Door de doos met regelmaat in te zetten krijg je inzicht op:

  1. triggers
  2. omgevingskenmerken
  3. gevolgen van zelfbeschadiging

Zo draagt de VerbanXdoos bij aan betere zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Aanleiding 

Zelfbeschadigend gedrag komt vaak voor bij mensen met een verstandelijke beperking. Het kan ernstige gevolgen hebben voor de persoon zelf en zijn omgeving. Daarbij is vaak lastig om zelfbeschadigend gedrag goed in kaart te brengen en gerichte interventies in te zetten.

Academische werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (Tranzo)

De zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is voortdurend in beweging. Om dit proces te ondersteunen is Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking gestart, waarin op grond van wetenschappelijk onderzoek én praktijkervaring gewerkt wordt aan innovatie in de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking.

Lees meer over de Academische Werkplaats

Lees meer over de totstandkoming van VerbanXdoos

Bestel de VerbanXdoos gratis

Voor meer informatie, of voor het bestellen van een VerbanXdoos, neem contact op met Luciënne Heerkens, kennismanager van de AWVB: g.c.j.heerkens@tilburguniversity.edu.

Deel deze pagina via:

Taal

Nederlands