Naar hoofdinhoud Naar footer

Volg de kennis uit Begeleiding à la carte 2

Gepubliceerd op: 31-05-2023

Laatst bijgewerkt op: 29-05-2024

Samen de beweging van persoonsgerichte zorg verder brengen. Dat is het doel van Begeleiding à la carte 2 (2023–2026). De kennis van de deelnemers gaan we weer delen met de hele sector. Blijf op de hoogte en maak ook gebruik van kennis in vernieuwende en persoonsgerichte zorg.

Persoonsgerichte zorg gaat over goed aansluiten bij de behoeftes van iemand met een beperking. En bij de behoeftes van de naasten van die persoon. Uit de praktijk weten we dat dit makkelijker klinkt dan dat het is. Persoonsgerichte zorg voor elkaar krijgen in de praktijk is een behoorlijke uitdaging.  

Zo werken we in Begeleiding à la carte 2 

Toch lukt het steeds meer organisaties om hier mooie stappen in te zetten. Door hun kennis te delen, bereiken we meer. Begeleiding à la carte 2 streeft er dan ook naar dat meer mensen met een beperking voordeel hebben van vernieuwende persoonsgerichte zorg. Dit doen we op een aantal manieren: 

  • We helpen deelnemers met het (door-)ontwikkelen van een aanpak in vernieuwende persoonsgerichte zorg, waardoor er meer kans is op succes.  
  • We helpen deelnemers met het verbeteren of opschalen van hun aanpak.  
  • We delen de kennis die de deelnemers opdoen met de gehele sector.  
  • We maken gebruik van de methode Verdonschot. Het verder brengen van de beweging naar meer persoonsgerichte zorg vraagt volgens deze methode om:  

1. Verdieping: door het opdoen van nieuwe kennis en blijven leren.  

2. Verbreding: doordat steeds meer mensen zich aansluiten bij de beweging van persoonsgerichte zorg. 

3. Richting geven: We kijken hoe de kennis die we opdoen met elkaar te maken heeft. En we houden de beweging naar persoonsgerichte zorg gaande. We willen zorgen voor een groep van steeds meer betrokken mensen.  

Hoe kun je onze kennis benutten?  

De inschrijving van Begeleiding à la carte 2 is inmiddels gesloten. Dit betekent dat je geen deelnemer kan worden. Maar je kunt wel op de hoogte blijven van de kennis die we delen uit het programma. Regelmatig vind je die kennis in de nieuwsbrief van het Kennisplein Gehandicaptensector en in het Twinkelmagazine.

Wat is het Twinkelmagazine?  

Het Twinkelmagazine verhaalt over inspirerende nieuwe voorbeelden, gemaakt en getoetst in de praktijk. Deze Twinkels blijven we ook in Begeleiding à la carte 2 maken. Met de Twinkels willen we het volgende bereiken: 

  • Anderen inspireren. 
  • Anderen handvatten bieden om een vernieuwing in persoonsgerichte zorg door te voeren in de eigen organisatie.  
  • Het vergroten van vakmanschapstrots in de gehandicaptenzorg. Door twinkelende ogen laten we zien hoe mooi en waardevol het werk in de gehandicaptenzorg is! 

Inspireer je collega’s  

Wil je een aantal Twinkelmagazines ontvangen om uit te delen of om op de leestafel te leggen? Je kunt een aantal exemplaren opvragen door een mail te sturen naar: begeleidingalacarte@vilans.nl. Zo help je ook mee om de beweging van persoonsgerichte zorg verder te brengen.  

Over Begeleiding à la carte 2 

Begeleiding à la carte 2 wordt uitgevoerd door kennisorganisatie Vilans en gesubsidieerd door het ministerie VWS als onderdeel van Toekomstagenda ‘Zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking’. Het programma loopt van 2023 tot en met juni 2026.

Deel deze pagina via:

Programma's / projecten

Begeleiding à la carte (Balc)