Naar hoofdinhoud Naar footer

Deelname Begeleiding à la carte 2

Gepubliceerd op: 31-05-2023

Samen de beweging van persoonsgerichte zorg verder brengen. Dat is het doel van Begeleiding à la carte 2 (2023–2025). Zodat meer mensen met een beperking voordeel hebben van vernieuwende persoonsgerichte zorg.

In Begeleiding à la carte 2 krijgen deelnemers van Begeleiding à la carte 1 (2019 – 2021) de gelegenheid om de aanpak die zij destijds zelf ontwikkeld hebben, verder door te ontwikkelen. Nieuwe deelnemers kunnen met een eigen vernieuwende aanpak voor persoonsgerichte zorg meedoen, of met één van de eerder ontwikkelde aanpakken.  

Deelnemers van Begeleiding à la carte 1

Deelnemers van Begeleiding à la carte 1 kunnen op twee manieren meedoen. De aanmelding hiervoor is inmiddels gesloten:

1. Verder in de organisatie
Met dit traject kunnen deelnemers van Begeleiding à la carte 1 de aanpak verder brengen in de eigen organisatie. Bijvoorbeeld door de effecten of ervaringen in kaart te brengen, toe te werken naar een officiële erkenning, de vertaling naar een nieuwe doelgroep te maken, door het gericht meenemen van andere locaties, of door de aanpak op te nemen in bestaande werkprocessen. Of omdat zij hierin andere leer- of ontwikkelbehoeftes hebben.

2. Verder in het veld
Dit traject is geschikt als deelnemers van Begeleiding à la carte 1 merken of vermoeden dat hun aanpak in persoonsgerichte zorg buiten de eigen organisatie veel meer mensen kan bereiken. Andere organisaties gaan dan ook met de toepassing in de eigen organisatie van die aanpak aan de slag. In dit traject worden beide organisaties gefaciliteerd en ondersteund in kennis(door)ontwikkeling over de toepassing van de aanpak. Ook hierbij staan de eigen leer- of ontwikkelbehoeftes centraal.

Nieuwe deelnemers

Nieuwe deelnemers kunnen ook op twee manieren meedoen.

 1. Meedoen met een eigen aanpak
Dit traject is bedoeld voor organisaties die zelf een eigentijdse oplossing hebben voor vernieuwende persoonsgerichte zorg. Een oplossing die nog verdere uitwerking vraagt voordat het breed gebruikt of toegepast kan worden. Bijvoorbeeld over de manier waarop je de toepassing van de nieuwe oplossing intern organiseert, hoe je breed draagvlak krijgt of misschien wil je wel onderzoeken wat de (eerste) ervaringen zijn met jullie aanpak. Het kan ook om andere leer- of ontwikkelbehoeften gaan.

2. Aan de slag met de toepassing van een bestaande aanpak
Dit traject is bedoeld voor organisaties die gehoord of gelezen hebben over de aanpakken die binnen Begeleiding à la carte 1 zijn ontwikkeld, die bekend zijn met een Twinkel of al contact hebben met een organisatie die meedeed aan Begeleiding à la carte 1 en graag zelf met een van de aanpakken aan de slag willen. 

Meedoen?

Aanmelden voor optie 2. Aan de slag met de toepassing van een bestaande aanpak is mogelijk tot 17 januari 2024. We richten ons op organisaties die een grote motivatie hebben om de gehandicaptenzorg te vernieuwen en verder te verbeteren. Wil je meedoen met een van de bestaande aanpakken? Dan kunnen jullie je aanmelden voor 1 van de 5 geselecteerde aanpakken uit Begeleiding à la carte 1. Lees hier hoe je mee kunt doen.

Dit levert deelname op

Begeleiding à la carte 2 biedt ondersteuning op maat bij elk van de vier trajecten. Organisaties worden begeleid door een kenniswerker, bijvoorbeeld in de vorm van een onderzoeker of coach. Wat kun je eruit halen?

 • Als organisatie leer je over een waardevolle methode die de kwaliteit van leven van mensen met een beperking verbetert en meer werkplezier oplevert voor zorgprofessionals.
 • Meedoen vergroot de kennis over effectieve implementatie van methodisch werken in de praktijk. Kennis die je ook na Begeleiding à la carte 2 kunt blijven inzetten.
 • Door deel te nemen aan een lerend netwerk, profiteren alle deelnemende organisaties van kennisuitwisseling over de aanpakken en over leren vernieuwen in een organisatie. De opgedane kennis kunnen jullie weer benutten bij toekomstige vernieuwingen en ontwikkelingen en je versterkt het eigen netwerk.
 • Deelname aan het programma kan helpen om jullie project/aanpak meer gewicht te geven en te versterken.
 • Samenwerken in een programma met andere organisaties biedt een frisse blik van buiten en geeft structuur aan het proces. Het kan bijdragen aan het meer expliciet maken van de aanpak.
 • Als organisatie worden jullie intern en extern zichtbaar als vernieuwer, wat de aantrekkelijkheid in werkgeverschap vergroot.
 • Door persoonsgerichte zorg verder te brengen en uit te dragen, werkt jouw organisatie mee aan het positieve imago van de gehandicaptensector!

Verwachtingen en voorwaarden

Het programma loopt tot en met eind 2025. Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar; er is ruimte voor het begeleiden van in totaal 16 trajecten. Deelname is kosteloos, maar er zijn een aantal randvoorwaarden van belang om deelname tot een succes te maken:

 • Commitment van het bestuur
 • Een aanpak die past bij de visie van jouw organisatie
 • Tijd en ruimte om aan de slag te gaan voor de betrokken collega’s
 • Deelname aan een lerend netwerk en/of werkbezoek (ongeveer 5 tot 6 dagdelen per jaar)
 • Bereidheid om te communiceren over ervaringen en kennis zodat de gehandicaptensector mee kan leren
 • Bijdragen aan het inzichtelijk maken van de voortgang van Begeleiding à la carte 2 door erover te vertellen
 • Een aanpak met als vertrekpunt de beleving van de cliënt en de dagelijkse praktijk van de medewerker.

Looptijd van het programma

 • Fase 1 Opbouwfase: jan 2023 t/m sep 2023
 • Fase 2 Uitvoeringsfase: okt 2023 t/m sep 2025
 • Fase 3 Afbouwfase: okt 2025-dec 2025

Over Begeleiding à la carte 2

Begeleiding à la carte 2 wordt uitgevoerd door kennisorganisatie Vilans en gesubsidieerd door het ministerie VWS als onderdeel van Toekomstagenda ‘Zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking’.

Over het Twinkelmagazine

Ook in Begeleiding à la carte 2 gaan we door met twinkelen in het Twinkelmagazine. Hiermee inspireren we anderen met opgedane inzichten en handvatten. Vernieuwende persoonsgerichte zorg vraagt soms om een andere blik en lef om van de gebaande paden af te wijken om de vernieuwing voor elkaar te krijgen. Het vraagt van professionals en organisaties openheid en creativiteit. Kijk hier voor meer informatie over Twinkelmagazine en vraag meteen enkele exemplaren aan. 

Laatst bijgewerkt op: 29-09-2023 

Deel deze pagina via:

Programma's / projecten

Begeleiding à la carte (Balc)