Naar hoofdinhoud Naar footer

Disability Studies - Het bos

Gepubliceerd op: 29-10-2020

Elk thema van het vakgebied van Disability Studies heeft een boom als introbeeld. Er is gekozen voor bomen omdat bomen groeien, ontwikkelen, vertakken en reageren op de omgeving. Dat doen ook de thema's en lespakketten van DSiNen zelfsdeze pagina: elke maand vind je hier een nieuwe boomen een nieuw thema. Elke boom isopgebouwd uit materiaal datDSiN isaangereikt door mensen in het veld.

De bomen van Disability Studies

De bomen zijn gemaakt door Saar De Buysere.

Elk thema op de website van Disability Studies heeft een boom als introbeeld.

De beuk: Verstandelijke beperking

Het thema 'verstandelijke beperking' kreeg de Beuk als beeld. Deze is ontwikkeld door studenten van de Universiteit van Gent en studenten Disability studies. Op deze pagina vind je beeldmateriaal, artikelen, powerpoints en websites die kunnen inspireren en verhelderen.

De appelboom: Cirkel van het leven

 We zien de appelboom veranderen door de seizoenen heen. Het blad groeit, bloesem komt en gaat, vruchten verschijnen en groeien uit tot plukfruit, appels vallen en blad verkleurt, de boom gaat zonder blad de winter in. De appelboom staat symboom voor het thema 'Quality of Life - Circle of life,' omdat dit thema inzoomt op de cirkel van het leven. Een rijkgevuld leven is onlosmakend verbonden met momenten van afscheid en pijn. We vinden het belangrijk om te zoeken naar wegen om dialoog en kwaliteitsvolle ondersteuning mogelijk te maken, ook als het gesprek moeilijk wordt en ook in moeilijke tijden.

Douglasspar: De Bionische mens

Het thema 'De bionische mens: mens en technologie' kreeg de Douglasspar als beeld. Op deze pagina vind je beeldmateriaal, artikelen, prezi´s, powerpoints en websites die kunnen inspireren en verhelderen. 

De libanonceder: Kwaliteit van leven 

Het lesmateriaal van de Quality of life - Family quality of life kreeg de libanonceder. Het Hebreeuwse woord voor ceder is afgeleid van een oud-Arabische omschrijving voor 'een goed gewortelde boom.' De libanonceder is hoge boom (20 - 25 meter) en kan blijven groeien als hij stevig geworteld is, als de context voldoende voeding biedt en als aan alle behoeftes is voldaan of als de boom voldoende ondersteuning krijgt. Deze ceder staat zijn sterke wortels die tot diep de aarde binnendringen. Vandaar dat de libanonceder als symbool kan staan het begrip 'Quality of life'. We willen op verschillende manieren inzoomen op alle facetten van (familie)leven en wat de voorwaarden en katalysatoren zijn voor een rijkgevuld en goed leven.

De Gomboom: Communicatie

Het thema 'communicatie' kreeg de gomboom als beeldkenmerk. De gomboom of eucalyptus beschikt over ruisende (gehoor), groenblijvende (visueel) en aromatische geur bladeren. De eucalyptusbloemen heerlijke nectar (smaak). De bast van de boom kenmerkt zich door afbladerende stukjes (tast). Kortom, de link naar het gebruik van onze 'zintuigen' is snel gelegd.

De Papierberk: Creatieve onderzoeksmethoden

Arts-based Research & Creatieve Onderzoeksmethoden kreeg de papierberk. De papierberk is een schilderachtige berk met een bijzonder mooie witte schors. Hij komt oorspronkelijk uit Noord-Amerika en dankt zijn naam aan het feit dat de oorspronkelijke bewoners de witte berkenbast gebruikten om hun aantekeningen op te maken. Vandaar dat de papierberk als symbool kan staan voor dit thema over de verbinding tussen wetenschappelijk onderzoek en kunst. Daarom is deze boom gekozen voor het thema 'Creatieve Onderzoeksmethoden'.

De Fluweelboom: Seksualiteit

De fluweelboom krijgt prachtige witte tot paarse vlinderbloemen. Daaruit groeien de peulvruchten. Sommige peulen zijn bedekt met haartjes, die als zacht fluweel aanvoelen. Daarom heet de plant fluweelboom. De fluweelboom is dus op meerdere manieren een zinnelijke boom: kleur, geur, smaak en aanraking. Daarom is deze boom gekozen voor het thema seksualiteit.

De Baobab: Universal Design for Learning

Waarom de baobab? De baobab of apenbroodboom lijkt door zijn vorm op zijn kop te staan. Het lijkt alsof de wortels in de lucht steken en zijn kruin in de grond staat. UDL zet je aan het denken over onderwijs ondersteboven. UDL vertrekt vanuit de diversiteit van mensen. Mensen leren verschillend, hebben uiteenlopende behoeften, en hebben verschillende vormen van ondersteuning bij het leren nodig.

De Plataan: Ervaringsdeskundigheid

Eén van de redenen dat gekozen is voor de plataan is omdat het een boom is die je vaak terugziet in de openbare ruimte. Bijvoorbeeld op een plein, met een schommel aan de takken en een bankje naast de stam. Het is daardoor een boom die mensen bijeen brengt en uitnodigt tot ontmoeting.

De olijfboom: Opleiding en arbeid

Opleiding en arbeid kreeg de olijfboom als beeld. Het is niet moeilijk om van de olijfboom te houden, te waarderen en te investeren in goeie zorg, zodat de boom kan gedijen... We linken de olijfboom als symbool aan het thema 'Opleiding, arbeid en inclusie' omdat dit thema inzoomt op mogelijkheden en talenten van mensen.

De Zomereik: Autismespectrumstoornis

Autisme kreeg de zomereik. De zomereik is zeer variabel van groeivorm. Deze variatie vind je ook terug binnen het autismespectrum. Ook bij ASS is er sprake van grote variatie. Mensen met autisme zijn op het ene gebied vaak heel sterk, terwijl ze iets anders opvallend slecht kunnen.

De Knotwilg: Hulpmiddelen, zichtbaarheid en inclusie

Elk thema op de website van Disability Studies kreeg een boom als introbeeld. 'Hulpmiddelen, visibiliteit, inclusie' kreeg de knotwilg. De bomen zijn van de hand van Saar De Buysere.

De Fijnspar: Participatief onderzoek

De boom is van de hand van Saar De Buysere. Elk thema op de website van Disability Studies heeft een boom als introbeeld. Participatieve onderzoeksmethoden kreeg de Fijnspar.

De Seqouia: Disability Studies

Disability studies kreeg de seqouia. De sequoia is gekozen als 'oerboom' omdat hij iets onwrikbaar maar toch elegants heeft. Oud en rijzig, maar toch soepel beweeglijk in de wind. Stevig en beïnvloedbaar.  

Downloads

Deel deze pagina via:

Soort

Achtergrond

Taal

Nederlands