Naar hoofdinhoud

Eerstelijnszorg op maat

Gepubliceerd op: 26-02-2019

Door veranderingen in de zorg maken steeds meer mensen met een verstandelijke beperking gebruik van zorg door de huisarts en andere zorgverleners in de eerstelijnszorg. Goede medische zorg vereist meer afstemming en een goede samenwerking tussen cliënten zelf, de huisarts, (gespecialiseerde) zorgaanbieders, begeleiders en mantelzorgers.

Naar de huisarts - praktische handvatten en tips

Praktijkproject ‘Naar de huisarts - Eerstelijnszorg op maat voor mensen met verstandelijke beperkingen’ bekeek hoe de communicatie, afstemming en samenwerking in de eerstelijnszorg het beste opgezet kan worden.

Het project leverde praktische handvatten en tips op die je kunt gebruiken voor het verbeteren van de huisartsenzorg:

  • Brochure ‘Naar de huisarts – optimale huisartsenzorg voor mensen met een beperking’ (onderaan de pagina te downloaden als pdf) met tips voor cliënten zelf, hun begeleiders en medewerkers van de huisartsenpraktijk;
  • Communicatieformulier (onderaan de pagina te downloadden als pdf) ter voorbereiding op het contact met de huisarts en voor het teruggeven van informatie door de huisarts;
  • Overzicht met producten en/of animaties (onderaan de pagina te downloadden als pdf) ter ondersteuning van het bezoek aan de huisarts voor mensen met verstandelijke beperkingen;

Over project ‘Naar de huisarts’

Het project verzamelde ervaringen en meningen van mensen met verstandelijke beperkingen zelf, hun familieleden, begeleiders, huisartsen en praktijkassistenten. Een geselecteerde groep van vertegenwoordigers (cliëntraden, zorginstellingen, zorgverzekeraars, koepelorganisaties en beroepsverenigingen) vulden deze bevindingen aan en keken wat hun organisaties kunnen doen om de communicatie en samenwerking te verbeteren en samen knelpunten op te lossen.

Meerdere knelpunten

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de knelpunten zich op meerdere gebieden bevinden:

  • Informatie-uitwisseling
  • Het maken van afspraken
  • Tijd
  • Verheldering van de vraag waarom iemand bij de huisarts komt
  • Begeleiding bij het consult
  • Communicatie met de arts en bereikbaarheid van huisarts en begeleiders.

Meer over het project

Meer weten? Zie voor een overzicht van knelpunten, succesfactoren en suggesties voor verbetering het rapport ‘Naar beter informeren en communiceren rondom het bezoek aan de huisarts’ (onderaan de pagina te downloaden als pdf). Of ga naar www.sterkeropeigenbenen.nl

Downloads

Deel deze pagina via:

Contactpersonen

Soort

Tool

Type

Digitaal

Taal

Nederlands