Naar hoofdinhoud Naar footer

Gespecialiseerde zorg in de nacht

Gepubliceerd op: 29-06-2021

Wat zijn de gevolgen van het organiseren van een nachtzorgteam aan de hand van specialismen? Studenten van de Hogeschool Utrecht (Bachelor Sociaal Pedagogische Hulpverlening – LVB) onderzochten dit vraagstuk. De aanbevelingen staan beschreven op deze pagina.

Het onderzoek (pdf) richtte zich op de nachtzorg voor mensen met een verstandelijke beperking bij de organisatie Amerpoort. In dit onderzoek, waarvoor ook andere organisaties zijn bevraagd, wordt beschreven in hoeverre de huidige vormgeving van de nachtzorg aansluit bij de verschillende behoeften van zowel cliënten als medewerkers van Amerpoort.

Keuzevrijheid zorgprofessional

Het onderzoek beschrijft in het bijzonder de mogelijkheid tot het kiezen van een specifieke doelgroep voor de medewerkers. Op die manier krijgen de cliënten de best mogelijke zorg. Uit het onderzoek blijkt dat er specifieke kennis en werkwijze per doelgroep gewenst is. Daarbij is het wel belangrijk ook de mogelijkheid bestaat om met alle doelgroepen te blijven werken. Het onderzoek doet een aantal aanbevelingen, die ook interessant kunnen zijn voor andere organisaties.

Taakhouderschappen in de praktijk 

Dit product is een format en visuele weergave van het toepassen van taakhouderschappen in de praktijk. Het format is gebaseerd op het nachtzorg team van Amerpoort, maar kan ook voor andere organisaties en/of teams gebruikt worden.  

Taakhouderschappen kunnen in deze setting gezien worden als een verdieping in een bepaalde doelgroep onder andere door specifieke scholing. Een taakhouder fungeert als aanspreekpunt en heeft als rol om de opgedane kennis met anderen te delen. 

Downloads

Deel deze pagina via:

Soort

Onderzoek

Soort kennis

Onderzoekskennis

Taal

Nederlands