Naar hoofdinhoud Naar footer

De Goed Gesprek Gids

Gepubliceerd op: 25-08-2023

Een consult bij de (huis)arts loopt voor iemand met een verstandelijke beperking niet altijd vlekkeloos, blijkt uit gesprekken tussen beroeps-, branche- en cliëntenorganisaties.Acht partijen ontwikkelden daarom een nieuwe gids, die beschrijft waar betrokkenen aan kunnen denken en werken om dit beter te laten verlopen.Met deze Goed Gesprek Gids kun je als (huis)arts, begeleider, cliënt en zorgorganisatie samen processen verbeteren rond een bezoek aan de (huis)arts.

Hoe goed een bezoek aan de (huis)arts verloopt hangt niet af van één persoon of partij, maar van alle betrokkenen. Daarom is in de Goed Gesprek Gids informatie gebundeld vanuit verschillende perspectieven. Het staat vol met aandachtspunten, tips en overwegingen. Het gaat ook niet alleen om het goede gesprek tussen de arts en zijn patiënt en alles wat daarbij kan helpen, zoals goede gespreksvaardigheden en een duidelijke hulpvraag, het gaat ook om alle randvoorwaarden die het goede gesprek mogelijk maken. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning door begeleiders en aan dossiervoering. De verschillende betrokkenen kunnen de Goed Gesprek Gids gebruiken om onderling het goede gesprek aan te gaan en te bekijken hoe eenieder in samenhang kan bijdragen aan het goede verloop van een bezoek van iemand met een verstandelijke beperking aan de (huis)arts. 

Wat is de wenselijke situatie?

Het doel van de Goed Gesprek Gids is om alle betrokkenen in beweging te brengen de dagelijkse praktijk zo in te richten dat het bezoek aan de (huis)arts goed verloopt. Om daarbij te helpen beschrijft de Goed Gesprek Gids de wenselijke situatie. Het is geen handboek waar je volledig aan moet voldoen, maar een hulpmiddel. Iedereen kan dit document gebruiken om zaken zo goed mogelijk te regelen, onderling (op lokaal niveau) processen en werkwijzen te verbeteren en op elkaar af te stemmen. 

Deze actie komt voort uit afspraken die zijn gemaakt in het convenant Randvoorwaarden en facilitering medisch generalistische zorg voor mensen met een beperking. Om de gids te ontwikkelen werkten vertegenwoordigers  van acht partijen samen: 

  • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)  
  • KansPlus  
  • Ieder(in)  
  • Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)  
  • Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG)  
  • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)  
  • BPSW  
  • Platform VG Brabant  

Downloads

Deel deze pagina via:

Soort

Handreiking